Into Film

Mae Into Film yn rhoi’r cyfle i blant a phobl ifanc ddatblygu eu sgiliau personol ac addysgol drwy gyfrwng ffilm. Ry’n ni darparu’r cyfle i addysgwyr ac arweinwyr ieuenctid i ddatblygu eu sgiliau creadigol drwy roi mynediad i adnoddau sy’n eu helpu i ddefnyddio ffilm i ysbrydoli ac ysgogi phobl ifanc 5-19 mlwydd oed.

Gall Ysgolion a sefydliad ieuenctid greu cyfrif aelodaeth ar wefan Into Film a chymryd mantais o’r gefnogaeth a’r cyfleoedd sydd ar gael. Gall arweinwyr clybiau ieuenctid neu athrawon gymryd rhan neu gynnal yr isod yn yr ysgol neu drwy’r sefydliad ieuenctid, neu annog y myfyrwyr eu gwenud fel rhan o Wobrau Ieuenctid YouthCymru:

  • Mynediad i dros 3,000 o ffilmiau (DVDs neu ddoleni) i gynnal clwb ffilm,
  • Lawrlwytho a defnyddio copiau o ganllawiau trafod ffilm fel sbardun sgwrs ar themau neu bwnc benodol;
  • Cymryd rhan mewn prosiect creu ffilm a defnyddio adnoddau Into Film
  • Ymuno a chymryd rhan mewn digwyddiadau ysbrydoledig am yrfaoedd mewn ffilm.

I gael blas o’r hyn sydd ar gael, ewch i’r dolenni isod i weld yr hyn sydd ar gael ichi a’r bobl ifanc ry’ch chi’n gweithio a nhw.

https://www.intofilm.org/resources/1675, https://www.intofilm.org/news-and-views/articles/vfx-interview-marco-marenghi

https://www.intofilm.org/resources/1675