EstynAllan 2.0

ESTYNALLAN 2.0

Arienir y prosiect EstynAllan 2.0 gan The Co-Op Foundation.

Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar weithio gyda phobl ifanc ledled Cymru sydd mewn perygl o brofi unigrwydd, arwahanrwydd cymdeithasol a chanlyniadau negyddol cysylltiedig. Ar ôl pandemig COVID -19 yn 2020 mae mwy o waith i’w wneud o hyd.

Mae EstynAllan 2.0 yn brosiect sy’n galluogi pobl ifanc rhwng 14 a 25 oed, i fyfyrio ar eu profiadau eu hunain o unigrwydd wrth weithredu i daclo â’r stigma o amgylch y pwnc.

Mae ein hybiau EstynAllan 2.0 yn cyflwyno rhaglen o weithgareddau a chefnogaeth, gan gynnwys gweithdai pwrpasol sy’n archwilio thema unigrwydd ieuenctid yng Nghymru.

EIN HWB

Manylion ein hybiau ledled Cymru yn dod yn fuan

ADNODD HWB

  • Pecyn Cymorth