244,617

Cyrhaeddodd pobl ifanc trwy ein haelodau

367

Sefydliadau sy’n aelodau

80

Blynyddoedd o brofiad

EIN CENHADAETH

I sicrhau newid cadarnhaol i bobl ifanc yng Nghymru trwy ein gwerthoedd gwreiddiol a dylanwad strategol.

Mae Youth Cymru yn elusen waith ieuenctid genedlaethol sydd â phrofiad dros 80 mlynedd o weithio gyda sefydliadau ifanc sy’n wynebu pobl ifanc, gweithwyr ieuenctid dros Gymru.

Ein Gwerthoedd

Credwn fod pobl ifanc yn ddinasyddion a deiliaid hawliau. Credwn fod gwaith ieuenctid yn newid bywydau. Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb a chynhwysiant; rydym yn herio rhagfarn a gwahaniaethu.

Pwy ydym ni

Mae Youth Cymru yn fudiad gwirfoddol cenedlaethol gyda dros wythdeg mlynedd o brofiad sy’n cefnogi pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid yng Nghymru. Rydym yn sefydliad aelodaeth, sy’n gweithio trwy rwydwaith o sefydliadau lleol a rhanbarthol sy’n gweithio gyda phobl ifanc.

Pwy ydym yn anelu tuag at?

Rydym i bob person ifanc yng Nghymru, ac i’r holl sefydliadau hynny, gwirfoddolwyr a staff proffesiynol, sy’n eu cefnogi.

Ers 2014, mae Youth Cymru wedi cyflwyno Trans * Form Cymru, prosiect arloesol sy’n cefnogi pobl ifanc traws a di-ddeuaidd i weithredu ar eu hoffterau, eu pryderon a’u dyheadau.

Mae pobl ifanc trawsrywiol wedi creu eu prosiectau ffilm a theatr eu hunain, wedi cwrdd â gwneuthurwyr penderfyniadau uwch Llywodraeth Cymru, cynghorodd y cyfryngau ar drawsrychiolaeth gadarnhaol a’u cyflwyno mewn cynadleddau a digwyddiadau cenedlaethol

Ymunwch â Llais Ifanc a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc yng Nghymru a’ch CV!

Newyddion