CODI ARIAN YOUTH CYMRU 

Fel elusen rydym yn dibynnu ar eich cefnogaeth a’ch rhoddion, er mwyn parhau â’n gwaith hanfodol ar gyfer pobl ifanc.

Ein cenhadaeth yw cefnogi pobl ifanc i gyrraedd eu llawn botensial a chael llais ym mhob penderfyniad sy’n effeithio arnynt, i hyrwyddo delweddau cadarnhaol o bobl ifanc, yn arddangos eu cyflawniadau a sicrhau rôl hanfodol gwaith ieuenctid yng Nghymru yn cael ei gydnabod gan bobl sy’n gwneud penderfyniadau ac yn ehangach gymdeithas.

Os ydych yn credu y dylai pob person ifanc gael y cyfle i gyrraedd eu potensial llawn, mae amrywiaeth eang o ffyrdd y gallwch chi ein helpu.

  • mynychu digwyddiad codi arian
  • bod yn rhan o ddigwyddiad codi arian Youth Cymru
  • trefnu eich digwyddiad eich hun
  • gwneud rhodd.

afonwch e-bost at wenna@youthcymru.org.uk neu ffoniwch ni ar 01443 827840 am fwy o wybodaeth

MARATHON  LLUNDAIN

 

HANNER MARATHON CAERDYDD-

 

AM DDIM

Nawdd gofynnol: £150

Heriwch eich hun i redeg a chefnogi pobl ifanc ar yr un pryd?

SGLEFRIO NOS 

 

Ticedi £5

Discount ar gael

Mic Agored a stondinau

cysylltwch wenna@youthcymru.org.uk