Nid ydym yn brathu!

 • Dweud helo
 • Dewch am baned
 • Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol
 • Trydarwch ni
 • Hoffwch ni
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi cyn eu rhoi mewn e-bost, byddwn yn fwy na pharod i'ch helpu chi!

Cysylltwch

Cysylltwch â ni i weld a oes unrhyw beth y gallwn eich helpu ag ef! Hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych amdanom ni, ein prosiectau neu ddigwyddiadau. Cysylltwch ag aelodau staff yn uniongyrchol gan ddefnyddio'r dolenni uchod, neu ar gyfer ymholiadau cyffredinol, defnyddiwch y ffurflen gyswllt.

Edrych ymlaen at glywed gennych chi!

  GET IN TOUCH

  Swyddfa De Cymru

  Uned D / Canolfan Busnes Cychod Uchaf

  Treforest

  CF37 5BP

  E-bost: mailbox@youthcymru.org.uk
  Ffôn: 01443 827840

  Swyddfa Gogledd Cymru

  Uned C8, 16 Eagles Meadow Shopping Centre

  Wrecsam

  LL13 8DG

  E-bost: mailbox@youthcymru.org.uk
  Ffon: 01443 827840