Reach Out - Making Connections Count Join Youth Cymru for our final Wales youth sector-based national celebration event exploring youth loneliness. This event will reflect on the responses across Wales from our delivery partners and highlight good practice examples of tackling youth loneliness. You will hear from Julie Morgan MS, the Co-op Foundation, youth organisations [...]
Reach Out Are you 14-25 or work with young people 14-25?  Got an idea that will bring young people together and increase their social connectivity and confidence through fun and engaging activities?  As part of our ReachOut 2.0 programme, Youth Cymru are offering 10 small grants of up to £200 for organisations and groups to reduce loneliness and isolation and boost the wellbeing of [...]
There are several benefits:0102 Develop Interactively brand robust collaboration and idea-sharing dynamic e-tailers envisioneer envisioneer inexpensive 03 Launch Interactively brand robust collaboration and idea-sharing dynamic e-tailers envisioneer envisioneer inexpensive 04 Grow Interactively brand robust collaboration and idea-sharing dynamic e-tailers envisioneer envisioneer inexpensive 01 Design Interactively brand robust collaboration and idea-sharing dynamic e-tailers envisioneer envisioneer inexpensive [...]
ESTYNALLAN 2.0 Arienir y prosiect EstynAllan 2.0 gan The Co-Op Foundation. Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar weithio gyda phobl ifanc ledled Cymru sydd mewn perygl o brofi unigrwydd, arwahanrwydd cymdeithasol a chanlyniadau negyddol cysylltiedig. Ar ôl pandemig COVID -19 yn 2020 mae mwy o waith i'w wneud o hyd. Mae EstynAllan 2.0 yn brosiect sy'n [...]
Cymru yn ennill gyda pob chwarae!Awydd ennill taleb profiad gwerth £100? Neu beth am arhosiad tair noson yng Nghyrchfan Parc Cenedlaethol Bluestone? Beth am £ 25,000? Mae Loteri Cymru yn cefnogi pum elusen Gymreig wych. Mae holl elw'r Loteri yn mynd tuag at eu gwaith hanfodol. Manteisiwch ar eich cyfle i ennill, a rhowch gyfle [...]
Canllawiau i ymgeiswyr Beth yw'r Gronfa Gymorth Gwaith Ieuenctid Youth Cymru? Mae Gronfa Cymorth Youth Cymru wedi'i sefydlu i helpu grwpiau ieuenctid a gweithwyr ieuenctid i ddiwallu anghenion pobl ifanc mewn ymateb i Coronafirws Covid-19. Mae epidemig byd-eang Covid-19 wedi cael effaith sylweddol a digynsail ar fywydau pobl mewn cymunedau ledled Cymru a’r DU. Mae [...]
Mae Into Film yn rhoi’r cyfle i blant a phobl ifanc ddatblygu eu sgiliau personol ac addysgol drwy gyfrwng ffilm. Ry’n ni darparu’r cyfle i addysgwyr ac arweinwyr ieuenctid i ddatblygu eu sgiliau creadigol drwy roi mynediad i adnoddau sy’n eu helpu i ddefnyddio ffilm i ysbrydoli ac ysgogi phobl ifanc 5-19 mlwydd oed. Gall [...]

To whom it may concern.   Your comments raised on Twitter are acknowledged and we issue the following response:   Youth Cymru reiterate its commitment to the key principles and values of youth and community work.   The key purpose of youth work, endorsed by Youth Cymru is to….   ‘Enable young people to develop […]