Adnoddau YAA newydd ar gyfer pobl ifanc byddar yng Nghymru

Rydym ar ben ein digon i gyhoeddi bod Loteri Cymru wedi rhoi rhodd i'n helpu i ehangu mynediad i'w Gwobrau Cyflawniad Ieuenctid (YAA) ymhlith y gymuned fyddar yng Nghymru. Mae YAA’s, sydd wedi’i achredu gan Agored Cymru, yn gymwysterau sy’n cydnabod dysgu pobl ifanc. Bydd y rhodd yn ein helpu i ddatblygu adnoddau newydd, gan [...]
Os ydych chi'n gysylltiedig â Youth Cymru, fe'ch gwahoddir i gyfarfod blynyddol Youth Cymru. Bydd yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 24ain Hydref 2020, 10 am yn cychwyn ar-lein. Os oes unrhyw beth yr hoffech ei drafod yn y cyfarfod cyffredinol blynyddol, rhowch wybod i ni erbyn 18 Medi 2020. E-bostiwch mailbox@youthcymru.org.uk erbyn 18 [...]
Sesiwn Ragarweiniol Llais Ifanc Fe’ch gwahoddir i Sesiwn Ragarweiniol Llais Ifanc. Mae'r sesiwn yn ymwneud â rhannu ychydig mwy am Llais Ifanc a sut y gallwch chi gymryd rhan. Bydd y sesiwn hon yn cael ei chynnal ddydd Llun 7 Medi am 6pm dros Zoom   Ar Yr Agenda Croeso a thorri iâ Ynglŷn â [...]
Gweithdy hawliau Comisiynydd Plant LGBTQ+ A oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn gweithdy/ymgynghoriad i helpu i fwrw ymlaen â'r hawliau i blant LGBTQ yng Nghymru? Mae'r comisiynydd plant yn hwyluso gweithdy a fydd yn digwydd ar y 19eg o Awst am 3:00 YP os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o'r gweithdy hwn, [...]
Dywedwch eich dweud nawr. Dyma'ch cyfle i ddweud wrth Lywodraeth Genedlaethol Cymru beth yw eich barn am yr hyn y dylai adfer ac ailadeiladu ei ystyried ar gyfer gwaith ieuenctid. Mewn ymateb i'r gwahoddiad gan Lywodraeth Cymru i gefnogi adferiad ac adluniad ôl-Covid yn y dyfodol yng Nghymru, hoffem glywed eich barn am yr hyn [...]
Reach Out - Prosiect Hope Following last year’s ReachOut pilot project, we have been successful in securing additional funding from Coop Foundation to expand the project in 2019-21. ReachOut has been working with a wide range of youth organisations and individuals to educate and empower young people (aged 14-25) around youth loneliness in Wales. Words [...]
Wythnos Gwaith Ieuenctid Youth Work Week took place from 23-30th June. Although we were unable to meet in person this year, it was brilliant to see Youth Cymru members, young people, youth workers and organisations from across Wales share their Youth Work Week celebrations on social media. Follow @YWWales on Twitter to see what’s been [...]
Bore Coffi Dewch draw i'n Bore Coffi Rhithwir Ddydd Mercher Awst 12 a chlywed gan ein Tîm Achredu am ein Gwobrau Cyflawniad Pobl Ifanc, a sut y gallwch achredu'ch pobl ifanc yn uniongyrchol neu arlein. Byddwn ar-lein ar Adobe Connect rhwng 10.30 ac 11am yn trafod ein hachrediad, a bydd cyfle hefyd i chi ofyn [...]
Free Train the Trainer Course We welcome all who work with young people aged 13 and over to our FREE online training session. Our interactive webinar aims to equip teachers and youth workers with the tools to empower young people to be safe users of the web and encourage them to be positive voices online [...]