Diogelwyd: EstynAllan 2.0

Cymru yn ennill gyda pob chwarae!Awydd ennill taleb profiad gwerth £100? Neu beth am arhosiad tair noson yng Nghyrchfan Parc Cenedlaethol Bluestone? Beth am £ 25,000? Mae Loteri Cymru yn cefnogi pum elusen Gymreig wych. Mae holl elw'r Loteri yn mynd tuag at eu gwaith hanfodol. Manteisiwch ar eich cyfle i ennill, a rhowch gyfle [...]
Canllawiau i ymgeiswyr Beth yw'r Gronfa Gymorth Gwaith Ieuenctid Youth Cymru? Mae Gronfa Cymorth Youth Cymru wedi'i sefydlu i helpu grwpiau ieuenctid a gweithwyr ieuenctid i ddiwallu anghenion pobl ifanc mewn ymateb i Coronafirws Covid-19. Mae epidemig byd-eang Covid-19 wedi cael effaith sylweddol a digynsail ar fywydau pobl mewn cymunedau ledled Cymru a’r DU. Mae [...]
Mae Into Film yn rhoi’r cyfle i blant a phobl ifanc ddatblygu eu sgiliau personol ac addysgol drwy gyfrwng ffilm. Ry’n ni darparu’r cyfle i addysgwyr ac arweinwyr ieuenctid i ddatblygu eu sgiliau creadigol drwy roi mynediad i adnoddau sy’n eu helpu i ddefnyddio ffilm i ysbrydoli ac ysgogi phobl ifanc 5-19 mlwydd oed. Gall [...]

To whom it may concern.   Your comments raised on Twitter are acknowledged and we issue the following response:   Youth Cymru reiterate its commitment to the key principles and values of youth and community work.   The key purpose of youth work, endorsed by Youth Cymru is to….   ‘Enable young people to develop […]

Youth Cymru offer a range of accessible and affordable training provision designed to support and develop the skills and knowledge of the statutory and voluntary organisations and individuals in their personal and professional development The accredited and non accredited courses are delivered by suitably qualified trainers who offer a wealth of experience and knowledge in [...]
Emma Chivers, Cadeirydd Youth Cymru Mae Cadeirydd Youth Cymru, Emma Chivers wedi ysgrifennu pennod am ei thaith addysgol i godi arian ar gyfer Pentref Entrepreneuraidd Merched ym Morrocco, y bennod yn y llyfr "Inspirational Women of the World" yw helpu pobl ifanc ac eraill i ddal i ganolbwyntio ar eu haddysg a cheisio peidio â [...]
Cost AM DDIM Fformat Ar-lein Hyd 8 awr, dros 4 diwrnod Achrediad Lefel 2, Agored Cymru Bydd y cwrs yn eich galluogi i… Gwybod am y ddeddfwriaeth, y canllawiau, y polisïau a'r gweithdrefnau ar gyfer diogelu lles plant a phobl ifanc gan gynnwys e-ddiogelwch. Deall sut i ddiogelu plant, pobl ifanc ac ymarferwyr mewn lleoliad [...]
Media Academy Cymru (MAC) is delighted to offer the following opportunity to be part of a small, multi award winning young persons’ organisation. We deliver a range of innovative projects to meet the changing needs of children, young people and their families in Wales. Everything we do is supported within a framework of a rights [...]
Rydym ar ben ein digon i gyhoeddi bod Loteri Cymru wedi rhoi rhodd i'n helpu i ehangu mynediad i'w Gwobrau Cyflawniad Ieuenctid (YAA) ymhlith y gymuned fyddar yng Nghymru. Mae YAA’s, sydd wedi’i achredu gan Agored Cymru, yn gymwysterau sy’n cydnabod dysgu pobl ifanc. Bydd y rhodd yn ein helpu i ddatblygu adnoddau newydd, gan [...]