SESIYNAU ESTYNALLAN 2.0

Croeso i wneud eich cysylltiadau sy'n cyfrif pecyn cymorth ar-lein, adnoddau pwrpasol i'n prosiect EstynAllan 2.0 (2021-2022). Bydd y wefan hon yn darparu adnoddau i chi ymgysylltu â phobl ifanc 14-25 oed a allai fod wedi profi arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd. Datblygwyd yr adnodd hwn gan Youth Cymru a phartneriaid hwb o bob rhan o Gymru.

MEDDWL

 • Session Plans
 • Problems & Solutions  
 • Case Studies

CYSYLLTU

 • Friendship
 • Help when you need it  
 • Story Telling

ICE BREAKERS

 • Describe You?
 • Desert Island
 • Others...

PECYN CYMORTH LLYNEDD

 • 20/21 Toolkit   
 • Case Studies 
 • Evaluation

AR ALW

 • DOD YN FUAN
 • Cyrsiau Bitesize

CEFNOGAETH AR GAEL

 • Cefnogaeth
 • Gwrando & Helpu