Bore Coffi Rhithwir

Bore Coffi

Dewch draw i’n Bore Coffi Rhithwir Ddydd Mercher Awst 12 a chlywed gan ein Tîm Achredu am ein Gwobrau Cyflawniad Pobl Ifanc, a sut y gallwch achredu’ch pobl ifanc yn uniongyrchol neu arlein. Byddwn ar-lein ar Adobe Connect rhwng 10.30 ac 11am yn trafod ein hachrediad, a bydd cyfle hefyd i chi ofyn cwestiynau trwy gydol y webinar neu gyfarfod rhithwir yn y dyfodol.

I fod yn rhan o’r webinar, cofrestrwch isod: