Adnoddau YAA newydd ar gyfer pobl ifanc byddar yng Nghymru

Rydym ar ben ein digon i gyhoeddi bod Loteri Cymru wedi rhoi rhodd i’n helpu i ehangu mynediad i’w Gwobrau Cyflawniad Ieuenctid (YAA) ymhlith y gymuned fyddar yng Nghymru.

Mae YAA’s, sydd wedi’i achredu gan Agored Cymru, yn gymwysterau sy’n cydnabod dysgu pobl ifanc.

Bydd y rhodd yn ein helpu i ddatblygu adnoddau newydd, gan ganiatáu i bobl fyddar ifanc yng Nghymru gael mynediad at y cymwysterau.

 

Dywedodd rheolwr marchnata Loteri Cymru, Phil Gerrish:

“Mae Youth Cymru yn sefydliad wych ac ysbrydoledig, sydd wir yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc yng Nghymru.

“Bydd Cymhwyster YAA y maent yn ei gefnogi, yn galluogi pobl ifanc yn y grŵp hwn sydd ar yr ymylon yn aml i gyflawni’n uchel a chyrraedd eu potensial, wrth ehangu eu sgiliau, eu hyder a’u gwybodaeth ar yr un pryd.

“Rydym yn falch iawn o allu cefnogi’r elusen ysbrydoledig hon, a gobeithiwn y bydd ein cyllid yn eu galluogi i hyrwyddo a chefnogi’r cynllun cymhwyster hwn yn llwyddiannus a’i wneud yn llwyddiant ysgubol.”

 

Dywedodd Julia Griffiths, Youth Cymru:

“Rydyn ni’n wirioneddol ddiolchgar i chwaraewyr Loteri Cymru sydd wedi gwneud y rhodd hon yn bosibl gan ganiatáu i bobl ifanc fyddar ledled Cymru gael mynediad at ein cymhwyster a’i ddefnyddio, gan sicrhau cyfle cyfartal i’r grŵp ymylol hwn.

“Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda pherson byddar ifanc llawn cymhelliant a brwdfrydig sydd ar hyn o bryd yn ennill ei wobr lefel aur ac eisiau canolbwyntio ar ddatblygu adnoddau ar gyfer ei gyfoedion. Byddwn yn gweithio gydag ef ac eraill i ddatblygu adnoddau ar-lein gweledol ac ysgrifenedig i alluogi nid yn unig. ei gyflawniadau, ond i gefnogi ei gyfoedion yn genedlaethol yn y dyfodol.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at ehangu mynediad i’n Llysgenhadon Ifanc diolch i’r rhodd hon.”