Dywedwch eich dweud

Dywedwch eich dweud nawr.

Dyma’ch cyfle i ddweud wrth Lywodraeth Genedlaethol Cymru beth yw eich barn am yr hyn y dylai adfer ac ailadeiladu ei ystyried ar gyfer gwaith ieuenctid.

Mewn ymateb i’r gwahoddiad gan Lywodraeth Cymru i gefnogi adferiad ac adluniad ôl-Covid yn y dyfodol yng Nghymru, hoffem glywed eich barn am yr hyn sy’n wirioneddol bwysig i chi ac am ble y dylai Llywodraeth Cymru ganolbwyntio eu hymdrechion a’u hadnoddau i gefnogi adferiad. Mae hwn yn gyfle gwych i chi amlygu a sicrhau rôl hanfodol pobl ifanc, gwaith ieuenctid fel ymagwedd a gwasanaethau gwaith ieuenctid yn y frwydr genedlaethol yn erbyn Covid-19 nawr, ac wrth sicrhau lles cenedlaethau’r dyfodol yn y blynyddoedd sydd i ddod.
Drwy ateb y 3 chwestiwn byr hwn, byddwch yn helpu i ddatblygu a llywio ymateb ac adroddiad Ieuenctid Cymru er mwyn helpu i lunio dyfodol Cymru