Swydd Wag – Gweithiwr Ieuenctid

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-jrvxsef2′ admin_preview_bg=”]

Swydd Wag – Gweithiwr Ieuenctid

[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-jrvxu7rw’ admin_preview_bg=”]

Cyflogwr Youth Cymru
Cyflog £20,000 y flwyddyn yn dibynnu ar brofiad. Mae hwn yn sefyllfa tymor sefydlog o 12 mis
Prif ddiben y swydd I gefnogi a chyflwyno prosiectau ar draws Cymru mewn gwahanol sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol ac ochr yn ochr â gofynion y prosiect.
Prif dyletweyddau Dyletswyddau

 • Cefnogi rheoli a chyflwyno prosiectau.
 • Cydlynu’r ffurflenni gwerthuso a monitro ar gyfer cyflwyno prosiectau, a chytundebau lefel gwasanaeth / memorandwm dealltwriaeth
 • Cynllunio a threfnu digwyddiadau ieuenctid a chymunedol, prosiectau a chyflwyno priodol.
 • Sefydlu a datblygu cyfleoedd a phrosiectau ieuenctid newydd.
 • Cysylltu ag elusennau, gweithwyr cymunedol, AC, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Aelodau Seneddol, hybiau, a phartïon eraill gan sicrhau bod pawb yn cael eu hysbysu’n gyson am ddatblygiadau prosiect.
 • Ymateb i ymholiadau gan aelodau ac unigolion cysylltiedig am brosiectau, gan gynnal perthynas fywiog gyda chanolfannau, clybiau ac ysgolion sy’n cymryd rhan.
 • Recriwtio, hyfforddi a goruchwylio aelodau, gweithwyr sesiynol a gwirfoddolwyr.
 • Ymgymryd â gwaith ieuenctid ‘allgymorth’ ar wahân gydag aelodau Ieuenctid Cymru.
 • Cynhyrchu adroddiadau a gwybodaeth i gefnogi prosiectau a chynllun busnes.
 • Cynhyrchu a chyflwyno cyflwyniadau ar gyfer defnydd mewnol ac allanol.
 • Hyrwyddo egwyddorion a dibenion gwaith ieuenctid yng Nghymru.
 • Cynnal profformâu prosiect a chofnodion yn fewnol.
 • Cynrychioli Youth Cymru mewn digwyddiadau rhwydweithio, cyfarfodydd allanol, cynadledda ffonau, a fforymau cyhoeddus megis cynadleddau, digwyddiadau a chyfarfodydd.
 • Rheoli a gweinyddu cyllidebau ac adnoddau.
 • Paratoi a dosbarthu deunyddiau cyhoeddusrwydd ac arddangosfeydd.
 • Dadansoddi risgiau a chyfleoedd y prosiect a phobl ifanc a monitro cynnydd y prosiect i ymdrin ag unrhyw faterion sy’n codi
 • Creu a defnyddio offer i fonitro cynlluniau a gwariant o fewn Youth Cymru ar lawer o wahanol brosiectau
 • Cysylltu â phob ariannwr gwahanol trwy gydol oes y prosiect ac adeiladu perthynas cryf, gan greu cyfleoedd i wneud cais am unrhyw arian parhad posibl.
 • Cysylltu a gweithio gydag aelodau, pobl ifanc, cyfleusterau addysgol ffurfiol ac anffurfiol a grwpiau / sefydliadau cymunedol eraill.
 • Darparu mentora, eirioli a gwybodaeth.
 • Cefnogi a nodi cyfleoedd codi arian a chynigion.

Cymwysterau, Profiad a Gwybodaeth:

·       Gwaith ieuenctid Lefel 3

·       Profiad o ddarparu gwaith ieuenctid mewn prosiectau ieuenctid.

·       Gwybodaeth am lwyfannau TG a chyfryngau i gofnodi hyrwyddo a chyflwyno prosiectau

·       Hyfforddiant diogelu Lefel 2

·       Profiad o ymgynghori mewn lleoliadau gwaith ieuenctid

Manyleb person Fel isafswm bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ddangos y canlynol:

Hanfodol

·       Y gallu i ddarparu cefnogaeth gwaith ieuenctid yn unol â cheisiadau a phrosiectau

·       Cyflwyno / cefnogi rhaglen YAA.

·       Hanfodol i allu dangos gwaith tîm mewn lleoliad gwaith ieuenctid

·       Profiad o ddarparu hyfforddiant i bobl ifanc a gweithwyr.

·       Gwybodaeth am ofynion cyllido ar gyfer prosiectau ieuenctid.

·       Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

·       Gwybodaeth a sgiliau TG rhagorol gan gynnwys defnyddio system portffolio electronig.

·       Sgiliau Rheoli Amser gyda’r gallu i weithio dan bwysau a rheoli llwyth achosion i derfynau amser tynn.

·       Y gallu i weithio heb fawr o oruchwyliaeth fel rhan o dîm

Dymunol:

•        dealltwriaeth o ofynion cyfathrebu ysgrifenedig a llafar yn Gymraeg.

Gwerthoedd:

·       ymrwymiad i hawliau dynol plant a phobl ifanc

·       parch at asiantaeth plant a phobl ifanc

·       ymrwymiad i amrywiaeth, cyfle cyfartal a chynhwysedd

·       ymrwymiad i ymgysylltu democrataidd

·       ymrwymiad i ddatblygu cryfder sefydliadau democrataidd yng Nghymru

Profiad: 

·       Gweithio mewn tîm

·       Gweithio’n effeithiol mewn rôl sy’n gofyn am hunan-gymhelliant

Gwybodaeth a sgiliau: 

·       Gwybodaeth am y sector ieuenctid yng Nghymru

·       Dealltwriaeth o ddiogelu

·       Ymwybyddiaeth o wleidyddiaeth Cymru: prif bleidiau, polisïau a blaenoriaethau gwleidyddol

·       Sgiliau trefnu ardderchog

·       Hyfedredd mewn TG: Office; aml-gyfrwng, ac ati

Gwybodaeth Ychwanegol Gellir cyfeirio ymholiadau anffurfiol at:wenna@youthcymru.org.uk
Telerau ac Amodau Cyflogaeth ·       Oriau: 35 awr yr wythnos. Bydd angen rhywfaint o waith penwythnos a nos.

·       Lleoliad: yn Nhrefforest: efallai y bydd angen teithio ledled de Cymru hefyd.

·       Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gofyn am ardystiad DBS cyn dechrau’r gwaith.

·       Gwyliau blynyddol 20 diwrnod y flwyddyn

Ffurflen Cais Ffurflen gais ar gael ebostiwch:

Wenna@youthcymru.org.uk

Dyddiad cau’r cais 27 Chwefror 2019
Diwrnod asesu – 6 Mawrth 2019
Cyfweliad – 8fed Mawrth

Bydd angen dau gyfeiriad cyn ymgysylltu.

[/av_textblock]

[/av_one_full][av_hr class=’full’ height=’50’ shadow=’shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

You might be interested in…

[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_blog blog_type=’posts’ categories=’37’ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’4′ contents=’title’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’4′ offset=’0′ paginate=’yes’ conditional=”]