Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Youth Cymru 2020

Os ydych chi’n gysylltiedig â Youth Cymru, fe’ch gwahoddir i gyfarfod blynyddol Youth Cymru. Bydd yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 24ain Hydref 2020, 10 am yn cychwyn ar-lein.

Os oes unrhyw beth yr hoffech ei drafod yn y cyfarfod cyffredinol blynyddol, rhowch wybod i ni erbyn 18 Medi 2020.

E-bostiwch mailbox@youthcymru.org.uk erbyn 18 Medi ar gyfer y ddolen i’r cyfarfod ar-lein.

Agenda

 1. Croeso
 2. Ymddiheuriadau
 3. Derbyn a mabwysiadu’r cofnodion y CCB Mawrth 10 2019
 4. I dderbyn Adroddiadau Blynyddol Ymddiriedolwyr 2019 a 2020.
 5.  Derbyn a mabwysiadu’r cyfrif ariannol ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2019 a 31 Mawrth 2020
 6. Derbyn ymddiswyddiad dau Ymddiriedolwr 2019
 7. I ethol/ail-ethol Ymddiriedolwyr 2019
 8. Derbyn ymddiswyddiad dau Ymddiriedolwr 2020
 9. I ethol/ail-ethol Ymddiriedolwyr 2020
 10. I ethol Ymddiriedolwyr newydd i’r Bwrdd
 11. Penodi Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr
 12.  Penodi Is-gadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr
 13. Penodi y Trysorydd
 14.  Penodi archwilwyr ar gyfer yr Elusen
 15. Penodi Cadeirydd Adnoddau
 16. Unrhyw Fater Arall yn ôl disgresiwn y Cadeirydd