Llais Ifanc Maniffesto yn fyw !

Mae Prosiect Llais Ifanc eleni yw creu Maniffesto Ieuenctid i Etholiad y Cynulliad 2016.  Rydym eisiau gwybod beth yr ydych CHI eisiau newid yng Nghymru!

Sut y gall Iechyd, Addysg, Gwneud Penderfyniadau a Gwasanaethau Cyhoeddus newid ar gyfer pobl ifanc? Rydym yn gofyn i chi os:

 

  • Dylai Cludiant Cyhoeddus fod yn rhad ac am ddim?
  • Dylai Iechyd Meddwl gael ei drin yn gyfartal ac iechyd corfforol
  • Dylai pobl ifanc 16 a 17 cael yr hawl i bleidleisio?
  • Ydych chi’n meddwl fod ysgol yn eich paratoi ar gyfer bywyd?

Os ydych eisiau cymryd rhan yn ein Maniffesto, cwblhewch yr holiadur!

Peidiwch ag eistedd yn ôl a gadael i bobl eraill wneud penderfyniadau ar eich rhan, peidiwch ag eistedd yn ôl a chwyno. Cymerwch ran yn ein Maniffesto Pobl Ifanc Llais ifanc er mwyn dweud eich dweud.

Bydd y Maniffesto yn cael ei gyflwyno i’r Cynulliad ar 16 Chwefror 2016. Bydd cyfle i holi ac ateb a gweithdai yn y prynhawn.

Os ydych yn dymuno gwahoddiad neu gymryd rhan yn y diwrnod, cysylltwch â lizzy@youthcymru.org.uk

Os hoffech chi ymuno â Llais Ifanc  Cliciwch Yma

llais ifancc