Hyfforddiant Diogelwch Personol

Gweithio’n Unigol
17 Tachwedd 2015

10yb – 4yp

Mae cwrs hyfforddi undydd sy’n anelu at gynyddu ymwybyddiaeth o’r broblem o ymddygiad ymosodol a thrais yn y gwaith a sut i osgoi a lleihau risgiau i ddiogelwch personol.

Canlyniadau

Erbyn diwedd y rhaglen hon, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

Datgan beth a olygir gan drais yn y gwaith
Datgan beth a olygir wrth ddiogelwch personol yn y gwaith
Nodi risgiau diogelwch personol y gallent eu hwynebu yn y gwaith
Disgrifio camau y bydd yn eu cymryd i helpu i sicrhau eu diogelwch personol eu hunain yn y gwaith a pobl eraill.

I archeb eich lle – click here
Cost pob person :£120.00

Aelodau Youth Cymru £90.00