Cynhadledd Datblygu Rhyngwladol

_____________________________________________________

Mae Hub Cymru Africa a CEWC yn dod a’r Cynhadledd Datblygu Rhyngwladol i chi yng Ngwersyll yr Urdd, Caerdydd.

(Addas i ieuenctid 16-24 oed)

Beth sydd ar yr Agenda?
•Sut i weithio yn y sector Datblygu Rhyngwladol
•Gwirfaddoli yng Nghymru ac Affrica
•Sut i dylanwadu eich AS/AC
•Sut i gwneud gwaith ieuenctid bydol
•Sut i ymwneud a’r rhaglen Gwasanaethau Dinasyddion Rhyngwladol
•Stondinau o gyrff wirfoddol a ieuenctid (Lattitude, Progresio, VSO, YCare, Safe Foundation and UNA Exchange)
•Dangos gwaith pobl ifanc sy’n ymwneud a’r Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDCau)
•Selfies NDCau

Bydd y diwrnod yn gorrffen gyda rownd derfynol blynyddol y Pencampwriaeth Dadlau Ysgolion Cymru, gyda dau tîm yn brwydro am y teitl cenedlaethol.

Pencampwriaeth Dadlau Ysgolion Cymru yn y Cynulliad Cendlaethol Cymru.
•Siambr Hywel, Ty Hywel, Cynulliad Cendlaethol Cymru.
•Rhagfyr 4ydd 14.00 – 16.00
•Wedi ei noddi gan Julie Morgan AM
•Mi fydd eich presenoldeb yn y digwyddiad yma yn ein helpu ni i cynyddu y niferoedd o pobl ifanc yn y sector trwy dadlau diddorol.

Mae Hub Cymru Africa yn partneriaeth newydd sy’n cefnogi cyrff, cymunedau a grwpiau Cymraegsy’n gweithio ar brosiectau datblygu yn Affrica. Bwriad y cynhadledd yw i annog mwy o pobl ifanc i cymeryd rhan yn y sector. Mae’r Pencampwriaeth Dadlau wedi ei noddi gan y Jane Hodge Foundation.

Os ydych angen rywle i aros ar ol y digwyddiad ewch i: http://www.urdd.cymru/en/residential-centres/cardiff/

Cofrestrwch Yma http://www.eventbrite.co.uk/e/wales-youth-international-development-conference-cynhadledd-datblygu-ieuenctid-cymru-tickets-19377830613