Datganiad sefyllfa Youth Cymru – Helen Mary Jones.

Datganiad sefyllfa Youth Cymru – Helen Mary Jones.

Helen Mary Jones oedd Prif Swyddog Gweithredol Youth Cymru rhwng 2011 a Medi 2017.

Rydym yn drist ac yn siomedig gyda’r sylwadau diweddar a wnaed gan Helen Mary Jones ar y cyfryngau cymdeithasol ynglŷn â phobl drawsrywiol, newid ei sefyllfa a chymryd rhan yn y digwyddiad ‘Woman’s Place UK’.

Nid yw’r bwrdd, staff ac aelodau Youth Cymru yn rhannu’r un farn a gynigir gan y cyn Prif Weithredwr, ac rydym am gadarnhau nad yw Helen Mary Jones bellach yn gweithio i Youth Cymru, neu’n gysylltiedig â’r sefydliad.

Mae Youth Cymru yn gweithio gyda phobl ifanc mewn ffordd, sy’n cydnabod ac yn parchu eu hunain, eu profiadau unigol a’u hannog i gyrraedd eu llawn botensial.

Ers 2014, mae Youth Cymru wedi cyflwyno prosiect Traws * Newid Cymru, sy’n cefnogi pobl ifanc traws sy’n uniaethu a bod heb hunaniaeth ddeuaidd i weithredu ar eu hoffterau, eu pryderon a’u dyheadau. Rydym hefyd yn annog sefydliadau i ddatblygu a chryfhau polisi ac arferion cynhwysol pobl draws, drwy wybodaeth, arweiniad a hyfforddiant. Cydnabuwyd y prosiect fel prosiect rhagorol yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru (2016).

Sefydlwyd y prosiect Traws *Newid mewn ymateb i bobl draws ifanc sy’n dweud wrthym am yr heriau, y gwahaniaethu a’r gwaharddiad a wynebwyd yn eu bywydau bob dydd.

Mae 73% o ddisgyblion traws yng Nghymru yn cael eu bwlio yn yr ysgol. Mae tri o bob pedwar person traws ifanc (77 y cant) wedi niweidio eu hunain yn fwriadol ar ryw adeg. Mae mwy na dau o bob pump o bobl traws ifanc (45 y cant) wedi ceisio cymryd eu bywyd eu hunain (Stonewall 2017).

Mae newidiadau arfaethedig i’r Ddeddf Cydnabod Rhyw (y gyfraith sy’n llywodraethu sut y gall pobl Draws gael cydnabyddiaeth gyfreithiol o’u rhyw) wedi golygu bod llawer o sylw’r cyfryngau wedi bod yn canolbwyntio ar bobl drawsrywiol. Mewn llawer o achosion, mae’r sylw cyfryngau hwn wedi bod yn anghywir, yn gamarweiniol ac yn niweidiol. Er mai pobl drawsrywiol yw’r arbenigwyr ar eu hunaniaethau a’u profiadau eu hunain, maent i gyd yn rhy aml wedi gwadu llais.

Mae Youth Cymru wrth hyrwyddo dewisiadau pobl ifanc yn croesawu’r ymgynghoriad sydd ar ddod ar y Ddeddf Cydnabod Rhyw a’r cyfleoedd y mae’n eu darparu. Byddwn yn cefnogi pobl ifanc i ymateb i’r ymgynghoriad pan gaiff ei lansio.

Mae Youth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau y gall pob person ifanc fyw eu bywydau yn rhydd rhag aflonyddu, bwlio a gwahaniaethu ac yn falch i barhau’r gwaith y Prosiect Traws * Newid yn 2018 a thu hwnt.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau pellach, yna cysylltwch ag Emma Chivers, (Cadeirydd Youth Cymru) ar 07886 710277.

Swydd Intern

Job Description – Big Music Project Communications, Marketing and Participation Intern

Youth Cymru is recruiting for a Big Music Project Intern to join our team in Treforest Trading Estate, Pontypridd.

The Big Music Project Intern will provide support for the Big Music Project by liaising with hubs, organising Champion development days, providing training for the Youth Achievement Awards, communicating effectively with other national partners, and ensuring all partners are supported to meet their project targets.

The intern will promote the Big Music Project and Youth Cymru’s work Nationally using online media and marketing materials. The intern will also support hubs to promote their work to local newspapers and radio stations, in addition to publicising the project on national level.

Finally, the Intern will support how young people are involved in the development of the Big Music Project, and in the participation structure of Youth Cymru overall through Llais Ifanc – Youth Cymru’s Young Leadership Panel.

 

Post: Big Music Project Policy, Communications, and Participation Intern

Responsible to: Development Manager and Project Support Officer

Salary: £14,500

Based: Treforest Trading Estate, Rhondda Cynon Taf

Hours: Full time – 35 hours per week

Key contacts: Youth Cymru staff, Big Music Project national partners, Big Music Hub Workers, Local and National Press, Assembly Members, Welsh Government officials.

 

Key objectives

To provide high-quality, day-to-day support on the Big Music Project to both Youth Cymru staff, national partners, and Hub Workers.

To help plan and co-ordinate Big Music Champion Development Days, Celebration events, and Youth Achievement award training.

To communicate the Big Music Project using online and social media, to key decision makers and influencers, and to publicise the work of the Big Music Project to local and national press.

To develop the participation structure of Youth Cymru and ensure Big Music Project participants have the opportunity the shape the development of the Project.

 

Key tasks

General

 • Office tasks: answering the phone, taking messages, welcoming visitors, responding to emails.
 • Administration for events: booking venues, managing invitations, reception duties at events
 • Contributing to weekly e-bulletins
 • Supporting all projects run within Youth Cymru
 • Project co-ordination including distribution of project materials, liaising with project partners and with Youth Cymru members
 • Attending meetings with external organisations
 • Writing up evaluations and reports on projects and events attended by Youth Cymru

 

Big Music Project

 • Support the delivery of the Youth Achievement Award to members
 • Provide ongoing day-to-day support for the Big Music Project to Youth Cymru staff, Hub workers, and national partners
 • Support the planning and co-ordination of the champion development days

 

Website development and Communications

 • Support and develop Youth Cymru’s Website and marketing all projects
 • Communicating Projects to key decision makers and influencers in the National Assembly for Wales and Welsh Government
 • Supporting Big Music Hubs to communicate their work to local decision makers, influencers, and press.
 • Promoting the work of the Big Music Project on social media platforms.
 • Effective internal project communications between Youth Cymru, national partners, and Hubs.

 

Participation

 • Developing Youth Cymru’s participation strategy to ensure Big Music Project participants and Champions can meaningfully shape the development of the project
 • Working with Llais Ifanc to develop a national participation structure, with representation from all areas of Wales and all of Youth Cymru’s projects.

 

Please send a CV music@youthcymru.org.uk

UPS – HYFFORDDIANT AM DDIM

[pdf-embedder url=”https://youthcymru.org.uk/wp-content/uploads/2016/12/DRIVING-SIMULATION.pdf”]

 

Rhowch gynnig ar rhywbeth newydd yn y flwyddyn newydd – AM DDIM!

Mae Youth Cymru yn cynnig profiad efelychu gyrru AM DDIM mewn partneriaeth â UPS. Mae’n rhoi pobl ifanc tu ôl i’r olwyn ac yn eu dysgu peryglon gyrru tra ar y ffôn, goryrru mewn tywydd gwahanol, gyrru pan fyddant yn flinedig ac y gwahaniaeth o yrru mewn dinasoedd, ffyrdd gwledig a thraffyrdd.

Mae en ffordd hwyliog, rhyngweithiol ac yn ffordd ddiogel i ddysgu am y peryglon y bydd pobl ifanc yn eu hwynebu fel gyrwyr.

Cofrestrwch eich pobl ifanc NAWR!

Ffoniwch 01443 827840 neu e-bostiwch wenna@youthcymru.org.uk

Gall Youth Cymru dalu costau teithio a darparu cinio
neu
Gall ein hyfforddwr ddod atoch chi!

Mae’r cwrs yn rhedeg drwy’r dydd ac ar gyfer pobl ifanc rhwng 11-25 mlwydd oed.

Gwobrau Ieuenctid 2016

 

Gwobrau UK Youth 

We’re excited to launch our brand new prestigious awards ceremony to celebrate inspirational young people and youth organisations alike

Enter now

 

Building on the success of Youth of the Year 2015, The UK Youth Awards are back bigger than ever. This year we’ve extended the celebration to honour UK Youth’s:

 

Young Person of the Year – celebrating those truly remarkable 16-25 year olds who have gained vital life skills to help them overcome challenges and achieve their goals. These achievements may be selfless, brave and, perhaps even, heroic or just great examples of a young person positively transitioning into adulthood.

 

 

 

Youth Organisation of the Year – celebrating the innovative and adaptable youth organisations that have overcome challenges to continuously support young people and their local communities. These organisations will have enabled young people to positively progress through their social development journey from social engagement and learning to social action and leadership.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prizes

Six finalists will be invited to a prestigious event at Buckingham Palace, hosted by UK Youth’s patron, HRH The Princess Royal.

Winners will be awarded a suite of prizes including grant funding of up to £350, mentoring and free UK Youth membership.

 

Spread the word – #UKYouthAwards

Share this email with your networks and the following on social media to help us reach as many young people and youth organisations as possible to allow us to crown the most worthy winners:

 • The #UKYouthAwards are open to celebrate young people and youth organisations alike! Enter now with @UKYouth: http://bit.ly/2e10CBQ

 

 • Celebrate the truly remarkably 16-25 year olds & innovative youth organisations by entering #UKYouthAwards http://bit.ly/2e10CBQ @UKYouth

 

Know any young unsung heroes? Or innovative youth organisations that deserve recognition? Enter #UKYouthAwards now: http://bit.ly/2e10CBQ

 

Enter now

Celebrating inspirational young people and youth organisations alike  

 

Application form – Young Person of the Year

Application form – Youth Organisation of the Year

Terms & Conditions

Application guidelines

 

 

Cwrs Cod Cenhedlaeth AM DDIM!

Yn dod yn fuan!! Cwrs Cod Cenhedlaeth am ddim i aelodau Youth Cymru.  Cliciwch YMA i ddangos eich diddordeb.

 

The deal Breaker

The ‘deal breaker’: Will young people’s concerns be brought to the Assembly bargaining table?

During the last Assembly, young people and their concerns featured in budget deals brokered in the Senedd.
In this blog, Christian Webb, Chair of Llais Ifanc, looks at how this could happen again.

The votes have been counted and the new Assembly Members have been announced, and with 29 seats, Welsh Labour will be leading the new Welsh Government. However, without a majority, they will need to look to Plaid Cymru, the Welsh Conservatives, UKIP, and the Welsh Liberal Democrats to pass their budgets and laws.

Throughout the course of the last Assembly, young people and their concerns were brought to the heart of negotiations between different parties. As a result of a budget deal between the Welsh Liberal Democrats and Welsh Labour in 2014, a pupil premium was established to support children in deprived areas, a discount bus travel scheme for 16 and 17 year olds was set up, and 5,000 new apprenticeships were created.

As we look towards the next five years, here are some of the things parties may find common ground over in negotiations, especially when it comes to young people.

Many of Welsh Labour’s promises for young people focus around education. They want to spend £2bn on improving and constructing new school buildings, provide computer coding lessons, start classes for emotional wellbeing, and begin Business Clubs to re-shape career support in schools. They want to provide 100,000 apprenticeships, and in regards to tuition fees, promise Welsh students will be ‘better off’ than their English counterparts, awaiting the conclusions of the Diamond Review before publishing their full plans. They would like to see the voting age lowered to 16, in addition to exploring digital voting in future elections.

Plaid Cymru published a separate ‘Children and Young People’s Manifesto’ as part of their election campaign. Like Welsh Labour, they want to provide positive relationship education in schools and bring the school starting age down to three years old. They also support votes at 16, but additionally want to establish a Youth Parliament for Wales and extend the powers of the Children’s Commissioner for Wales. They may find common ground with Labour on apprenticeships, in wanting to create 50,000 new placements. However they may find disagreement on tuition fee policy, where Plaid have promised to repay £6,000 for every year studied if graduates return to Wales to live within five years of completing their degrees.

With mental health a top concern amongst young people, it’s encouraging to see the Welsh Liberal Democrats have made putting mental and physical health on an equal footing a priority. They too want to invest in ‘tens of thousands of new apprenticeship places’ and tie this in with enterprise by helping school and college leavers to create ‘Made in Wales’ businesses. For young people hoping to get their foot on the property ladder, the Lib Dems want to build 20,000 extra homes by 2021 and 2,500 ‘Rent to Own’ homes, where tenants can own a share of a property through rent payments. In terms of education, the Welsh Lib Dems want to limit class sizes to 25 and want to provide a ‘Student Living Support Grant’ for students studying across the UK.

The Welsh Conservatives have also made some solid promises on supporting mental health and wellbeing for young people by promising to increase the capacity for mental health services for children and young people. They are also seeking to establish a 28 day target for accessing talking therapies to both children and adults by 2021. In schools, they want to introduce modern foreign languages at primary level, and to introduce mandatory life-saving skills and public health education into the curriculum. Like Labour, they want to build more schools, but also want to explore establishing university technical colleges; institutions which would seek to bring the status of vocational qualifications to the same level as academic qualifications. On tuition fees, they want to introduce a ‘Student Rent Rebate’, in order to offer help with living costs. They also want to introduce a ‘Housing Access Bill’ to help young people get on the housing ladder by letting housing associations offer ‘Right to Buy’ options to tenants.

Finally, UKIP want to abolish fees for students studying STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine) subjects in Wales, replace tuition fee grants with loans for students studying in England, and remove the tuition fee grant for EU students if the UK votes to leave. Like the Conservatives, they want to see a focus on modern foreign languages in schools by introducing statutory modern languages at the age of 7. They have also promised to promote Children and Adolescent Mental Health Services, as well as improve psychological therapies across Wales.

It’s a promising sign to see many parties sharing common ground on several issues affecting young people; from education, to mental health, to housing. Although they may all have different approaches to each issue, it’s great to see them all wanting to achieve the same aim – of making Wales a better place for young people.

Over the coming months, Llais Ifanc – Youth Cymru’s Young Leadership Panel – will be working with the Welsh Government, Assembly Members, and young people’s organisations across Wales to look at ways to achieve this aim. Most importantly, however, we will look to bring the voices of young people to the heart of every conversation.

The next five years will be challenging. But by working together, we can make Wales an even better place to be a young person.

Christian Webb is the Chair of Llais Ifanc, and tweets @MrChristianWebb.  You can follow the work of Llais Ifanc – Youth Cynru’s Young Leadership Panel on @LlaisIfanc

Cyfle Intern – Prosiect Cerdd Mawr

The Big Music Project

To Support The Big Music Project in Wales at Youth Cymru delivered in partnership between UK Youth and Global Radio and funded by The Big Lottery Fund. It creates development opportunities for 14- 24 year olds across the UK through their love of music, equipping young people with the skills and knowledge they need to create a successful future in the music and creative industries, motivating them to launch their careers. The project will help young people develop employability skills and provide motivational activities that open up new horizons. It will also promote resilience, awareness and ambition and so enhances participants’ ability to interact with wider society while offering them access to a range of exciting opportunities.

 

If you feel you have the background and experience required for this role and have a genuine interest in what we do as a charity, we want to hear from you.

 

Job Description

Application Form

PROSIECT CERDD MAWR

[pdf-embedder url=”https://youthcymru.org.uk/wp-content/uploads/2016/04/BMP-L.pdf”]