28/03/2022

|

by: Wenna

|

categories: Newyddion newydd

Reach Out Are you 14-25 or work with young people 14-25?  Got an idea that will bring young people together and increase their social connectivity and confidence through fun and engaging activities?  As part of our ReachOut 2.0 programme, Youth Cymru are offering 10 small grants of up to £200 for organisations and groups to reduce loneliness and isolation and boost the wellbeing of [...]

13/10/2021

|

by: Wenna

|

categories: Newyddion newydd

There are several benefits:0102 Develop Interactively brand robust collaboration and idea-sharing dynamic e-tailers envisioneer envisioneer inexpensive 03 Launch Interactively brand robust collaboration and idea-sharing dynamic e-tailers envisioneer envisioneer inexpensive 04 Grow Interactively brand robust collaboration and idea-sharing dynamic e-tailers envisioneer envisioneer inexpensive 01 Design Interactively brand robust collaboration and idea-sharing dynamic e-tailers envisioneer envisioneer inexpensive [...]

10/09/2021

|

by: Wenna

|

categories: Newyddion newydd, Prosiectau

ESTYNALLAN 2.0 Arienir y prosiect EstynAllan 2.0 gan The Co-Op Foundation. Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar weithio gyda phobl ifanc ledled Cymru sydd mewn perygl o brofi unigrwydd, arwahanrwydd cymdeithasol a chanlyniadau negyddol cysylltiedig. Ar ôl pandemig COVID -19 yn 2020 mae mwy o waith i'w wneud o hyd. Mae EstynAllan 2.0 yn brosiect sy'n [...]

08/06/2021

|

by: Wenna

|

categories: Newyddion newydd

Cymru yn ennill gyda pob chwarae!Awydd ennill taleb profiad gwerth £100? Neu beth am arhosiad tair noson yng Nghyrchfan Parc Cenedlaethol Bluestone? Beth am £ 25,000? Mae Loteri Cymru yn cefnogi pum elusen Gymreig wych. Mae holl elw'r Loteri yn mynd tuag at eu gwaith hanfodol. Manteisiwch ar eich cyfle i ennill, a rhowch gyfle [...]

07/05/2021

|

by: Wenna

|

categories: Newyddion newydd

Canllawiau i ymgeiswyr Beth yw'r Gronfa Gymorth Gwaith Ieuenctid Youth Cymru? Mae Gronfa Cymorth Youth Cymru wedi'i sefydlu i helpu grwpiau ieuenctid a gweithwyr ieuenctid i ddiwallu anghenion pobl ifanc mewn ymateb i Coronafirws Covid-19. Mae epidemig byd-eang Covid-19 wedi cael effaith sylweddol a digynsail ar fywydau pobl mewn cymunedau ledled Cymru a’r DU. Mae [...]

04/05/2021

|

by: Wenna

|

categories: Newyddion newydd

Mae Into Film yn rhoi’r cyfle i blant a phobl ifanc ddatblygu eu sgiliau personol ac addysgol drwy gyfrwng ffilm. Ry’n ni darparu’r cyfle i addysgwyr ac arweinwyr ieuenctid i ddatblygu eu sgiliau creadigol drwy roi mynediad i adnoddau sy’n eu helpu i ddefnyddio ffilm i ysbrydoli ac ysgogi phobl ifanc 5-19 mlwydd oed. Gall [...]

15/02/2021

|

by: Wenna

|

categories: Newyddion newydd

Youth Cymru offer a range of accessible and affordable training provision designed to support and develop the skills and knowledge of the statutory and voluntary organisations and individuals in their personal and professional development The accredited and non accredited courses are delivered by suitably qualified trainers who offer a wealth of experience and knowledge in [...]

26/11/2020

|

by: Wenna

|

categories: Newyddion newydd

Emma Chivers, Cadeirydd Youth Cymru Mae Cadeirydd Youth Cymru, Emma Chivers wedi ysgrifennu pennod am ei thaith addysgol i godi arian ar gyfer Pentref Entrepreneuraidd Merched ym Morrocco, y bennod yn y llyfr "Inspirational Women of the World" yw helpu pobl ifanc ac eraill i ddal i ganolbwyntio ar eu haddysg a cheisio peidio â [...]