Gweithdai

null

GWNIO DA

Rydym yn cynnig gweithdy hanner diwrnod (3 awr) a fydd yn rhoi cyfle i 8 o bobl ifanc ddysgu sgiliau gwnïo sylfaenol.

Gan ddefnyddio ffabrigau wedi'u hadfer i wneud naill ai: bynting dwy ochr, bag tote neu sgarff pen hanner sgwâr byddant yn dysgu sut i: Handle and cut fabric using a simple pattern Use the basic functions of a sewing machine including threading, bobbin winding and sewing seams. Hand sewing techniques, negotiate corners, clipping and turning, attaching bias binding.

null

RHEOLI ARIAN

Rydym yn cynnig cwrs Rheoli Arian i gynyddu llythrennedd ariannol y dysgwyr ar gyfer tasgau ariannol allweddol trwy sgiliau sylfaenol.

Gellir cyflwyno'r gweithdy fel cyflwyniad, neu gwrs achredu llawn. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy

null

DIOGELWCH FFYRDD

Gweithdy rhyngweithiol yn darparu profiad ‘tu ôl i’r olwyn’, diogelwch teithwyr a sut i gadw eu hunain ac eraill yn ddiogel

Mae ein rhaglen arloesol yn defnyddio technoleg rhith-realiti ac efelychwyr gyrru mewn gweithdai a ddarperir gan weithwyr ieuenctid, cysylltwch â ni i drafod