EIN
CYRSIAU
CYFLWYNO

Gwaith Ieuenctid ar Wahân ac Allgymorth

£60 3 AWR

Wrth i’r sector ieuenctid addasu (a pharhau i addasu) i heriau’r pandemig byd-eang, mae mwy o wasanaethau’n ail-lunio’r ddarpariaeth i ymgysylltu â phobl ifanc.

Gweithio gyda phobl ifanc mewn mannau a lleoedd digidol

£60 3 AWR

Mae’r cwrs hwn yn amlinellu cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth ar gyfer gweithwyr ieuenctid ac ymarferwyr eraill sy’n wynebu pobl ifanc i ymgysylltu â phobl ifanc 13-25 mewn lleoedd digidol.

Diogelu Plant a Phobl Ifanc

£60 3 AWR

Mae plant a phobl ifanc yn byw mewn byd sy’n cael ei ddominyddu gan ymgysylltiad cymdeithasol digidol sydd bron yn gyson; o ganlyniad, maent yn wynebu lefelau cynyddol o fregusrwydd a risg.

Cyrsiau Cyflwyniad

I drafod y cyrsiau cyflwyno hyn ac archebu lle ar ein sesiwn nesaf sydd ar gael

ebostiwch: training@youth cymru.org.uk

Hyfforddiant Pwrpasol

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau ieuenctid i ddarparu hyfforddiant pwrpasol i sefydliadau sy'n darparu'r wybodaeth, y sgiliau a'r arferion diweddaraf.
Mae ein hopsiynau pwrpasol wedi’u diweddaru a’u hymestyn yn ddiweddar, ac rydym yn parhau i ddarparu rhaglen hyfforddi bwrpasol wedi’i chomisiynu i sefydliadau a grwpiau y gellir ei chyflwyno’n fewnol neu ar-lein i dîm, grŵp neu sefydliad cyfan.