BYDDWCH YN
  • RANBARTHOL
  • GRYMUS
  • ADDYSGIADOL
  • MYNEGIANNOL
  • GYNHWYSOL

Ymunwch a Llais Ifanc

Panel arweinwyr ifanc Youth Cymru
Ymunwch yma
Senedd Ieuenctid Cymru
Rhoi sylw i bobl ifanc
Mae gen i diddordeb
UK Youth Voice
Represent Wales
Tell me more!
Ymddiriedolwyr Ifanc
Cymerwch ran
Cyfleoedd Hyfforddi
Sicrhewch rywbeth yn ôl am eich gwaith caled.
Beth sydd ynddo i mi?
Ein Prif Bynciau
Beth mae'r bobl ifanc ei eisiau
Rwy'n gwrando.....