Ymunwch Llais Ifanc

Mae Llais Ifanc yn banel arweinwyr ifanc Youth Cymru ar agor i bobl ifanc yng Nghymru 11-25 oed.

Trwy Llais Ifanc fe gewch gyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau fel cynllunio ymgyrchoedd. Byddwch hefyd yn gallu derbyn hyfforddiant o’ch dewis am ddim i gefnogi’ch datblygiad fel oedolyn ifanc.

Fel aelodau o Llais Ifanc gallwch weithio gyda’n staff Youth Cymru ar ein prosiectau a’r gwasanaethau i bobl ifanc. Gadewch inni wybod beth sydd ei angen ar bobl ifanc mewn gwirionedd ac a ydym yn gwneud yr hyn sydd orau iddynt?

Mae gennym lawer o bartneriaethau i chi fanteisio arnynt! Cynrychiolwch ni i’n partner Senedd Ieuenctid Cymru neu byddwch yn aelod o grŵp arweinwyr Llais Ieuenctid y DU sy’n cynrychioli Cymru ledled y DU.

Efallai eich bod am ymuno â’r Rhwydwaith Arweinwyr Ifanc newydd sbon yng Nghymru a chynrychioli pobl ifanc ledled Cymru, y DU a hyd yn oed Ewrop! Fel aelod o Llais Ifanc bydd gennych fynediad i gyfleoedd a llwyddiant anhygoel.

I ymuno a Llais Ifanc defnyddiwch y linc isod

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a

kirstie@youthcymru.org.uk