Cod Cenhedlaeth

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Cod Cenhedlaeth

[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]
[av_image src=’https://youthcymru.org.uk/wp-content/uploads/2017/08/Generation-Code-1.jpg’ attachment=’7091′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’30px,0px,30px,0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Beth yw Cod Genhedlaeth?

Mae Cod Genhedlaeth yn rhaglen Youth Cymru a UK Youth, a gynhelir mewn partneriaeth â Microsoft, i fynd i’r afael â’r diffyg sgiliau a diddordeb mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol ymhlith pobl ifanc.

Trwy defnyddio BBC micro: bit – darn o dechnoleg oer sy’n profi cod unrhyw un – mae Côd Cynhyrchu yn caniatáu i bobl ifanc archwilio, creu a chael eu hysbrydoli gan gyfrifiaduron.

Cipiau Codi Cynhyrchu i ddiddordebau pobl ifanc fel eu bod ni waeth beth yw eu dyheadau neu eu dyheadau gyrfaol, gall pob person ifanc deimlo eu hysbrydoli gan dechnoleg. P’un a ydynt am fod yn ddylunydd ffasiwn mawr, cerddor neu hyd yn oed astronau, gellir teilwra’r rhaglen newydd i ddiwallu eu hanghenion a sicrhau bod codio yn berthnasol i’w dyheadau.
[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px,0px,30px,0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Pwy all cymryd rhan?

Mae yna pedwar rol wahanol sy’n cymryd rhan mewn Cod Genhedlaeth

Beneficiaries –

Pobl 11-19 oed. Rhain yw’r pobl ifanc bydd yn eich ysbrydoli yn y gweithdai.

Code Champions –

Pobl 16-25 eod bydd yn cael yr pwy fydd yn cael y cyfle i fynychu Diwrnod Ysbrydoliaeth a byddant yn cael eu hyfforddi i arwain sesiynau. Yna byddant yn arwain ac yn darparu Cod Genhedlaeth yn eu canolfannau i sicrhau bod pobl ifanc wrth wraidd yr holl ddarpariaeth.

Code Leaders –

Rhain yw’r gweithwyr ieienctid a bydd yn helpu’r Code Champions ac sy’n gyfrifol am oruchwylio targedau.

Tech Volunteers –

Bellach mae’r rhain yn arbenigwyr lleol, felly mae’n debyg bod gennych ychydig o brofiad codio! Byddant yn gysylltiedig â’ch canolbwynt i gefnogi Arweinwyr Cod a Hyrwyddwyr Cod.
[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px,0px,30px,0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Beth yw eich rôl fel canolbwynt darparu?

 • Recriwtio un gweithiwr ieuenctid a thri Pencampwr Cod (16-25 oed)
 • Ymgysylltu â 60 o bobl ifanc sydd eisoes yn mynychu’ch clwb a 40 o bobl ifanc ychwanegol yn eich cymuned leol trwy waith allgymorth (gallai hyn fod yn ddigwyddiad neu gyflwyno sesiynau mewn clwb gwahanol)
 • Cyflwyno sesiynau hyfforddiant rheolaidd. Gellir darparu’r rhain yn hyblyg i ddiwallu’ch anghenion, ee gallech redeg digwyddiad untro neu gychwyn clwb codio rheolaidd.
 • Yr unig feini prawf yw bod y sesiynau’n dilyn y pecyn cymorth a’r cwricwlwm Cod Genhedlaeth, mae’r 60 o bobl ifanc o’ch canolfan yn derbyn o leiaf dair awr o hyfforddiant, mae’r 40 o bobl ifanc ychwanegol yn derbyn o leiaf awr ac mae’r holl ddarpariaeth yn digwydd rhwng Hydref 2107 a Mawrth 2018 ac mae grantiau ar gael
 • Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb ond na allwch gyrraedd y niferoedd oherwydd efallai y gallem gynnig grant i chi pro rata.

[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px,0px,30px,0px’ border=” border_color=” radius=’0px,0px,30px,0px’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Beth fyddwn ni’n ei ddarparu?

 • Yr holl hyfforddiant sydd ei angen arnoch i gyflwyno Cod Cynhyrchu
 • Diwrnodau Ysbrydoliaeth a fydd yn dod ag arbenigwyr proffil uchel at ei gilydd i gyffroi chi am fyd gwyddoniaeth gyfrifiadurol
 • Pecyn cymorth o weithgareddau digidol hwyl, hawdd i ysbrydoli pobl ifanc am y posibilrwydd o dechnoleg
  BBC micro: darnau – mae’r rhain yn gyfrifiaduron oer llaw ar gyfer pobl ifanc
 • Cyllid i’ch galluogi i gyflwyno’r sesiynau

[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px,0px,30px,0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Sut mae’n gweithio…

 1. Mae Arweinwyr Cod a Hyrwyddwyr Côd yn mynychu Diwrnod Ysbrydoliaeth ranbarthol, lle rydych chi’n derbyn popeth sydd ei angen arnoch i gyflwyno Cod Cynhyrchu yn hyderus a chwrdd â thunnell o arbenigwyr ysbrydoledig
 2. Yna byddant yn cydweithio i gyflwyno sesiynau codio rheolaidd gyda phobl ifanc yn eich grŵp ieuenctid gan ddefnyddio’r pecyn cymorth a ddarperir gennym ni
 3. Byddant hefyd yn cyrraedd pobl ifanc eraill yn y gymuned i’w hysbrydoli â gwyddoniaeth gyfrifiadurol a sicrhau bod y rhaglen yn cyrraedd cymaint o bobl ifanc â phosib
 4. Ym mis Mawrth, gwahoddir holl ganolfannau Côd Generadu i Hackathon Finale i ddathlu’ch cyflawniadau, cwrdd â channoedd o bobl ifanc ledled y DU a mwynhau ychydig o gystadleuaeth gyfeillgar

[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Beth sydd nesaf?

Cysylltwch a wenna@youthcymru.org.uk am mwy o wybodaeth neu os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ganolfan Cod Cynhyrchu. Fe’ch gwahoddir wedyn i’r Diwrnod Ysbrydoliaeth ar y 3ydd o Hydref yn The Tramshed, Caerdydd

Dyddiad cau – 20 Medi – peidiwch â cholli allan !!
[/av_textblock]

[/av_one_full][av_hr class=’full’ height=’50’ shadow=’shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

You might be interested in…

[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_blog blog_type=’posts’ categories=’33’ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’4′ contents=’title’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’4′ offset=’0′ paginate=’yes’ conditional=”]