14/09/2020

|

by: Wenna

|

categories: Newyddion, Newyddion @cy

Os ydych chi'n gysylltiedig â Youth Cymru, fe'ch gwahoddir i gyfarfod blynyddol Youth Cymru. Bydd yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 24ain Hydref 2020, 10 am yn cychwyn ar-lein. Os oes unrhyw beth yr hoffech ei drafod yn y cyfarfod cyffredinol blynyddol, rhowch wybod i ni erbyn 18 Medi 2020. E-bostiwch mailbox@youthcymru.org.uk erbyn 18 [...]

27/07/2015

|

by: Mel

|

categories: Newyddion

Ydych chi erioed wedi ystyried gweithio mewn adeilad fel Canolfan Mileniwm Cymru, yn croesawu ymwelwyr neu’n gweithio â’r wasg? Wel, dyma’ch cyfle; mae’r Ganolfan wedi cofrestru i fod yn rhan o’r ymgyrch genedlaethol Kids in Museums/Theatres ac rydyn ni’n edrych am bobl ifanc rhwng 13 – 19 oed i feddiannu’r Ganolfan ar 12 Tachwedd. Yn […]