Blog Y Prosiect Cerdd Mawr

Ar ol misoedd o cynllunio ac sefydlu mae’r tim Youth Cymru wedi cwblhau helpu i dynnu bant dirnod ffantastig at y canolfan mileniwm Cymru. Daeth Y Prosiect Cerdd Mawr ariennir gan y loteri genegleithol sefydliadau ieuencted ac partneriaid arweiniol or gyrfa cerddoriaeth e.e BPI ac Global.Roedd y dydd yn cynnwys cerddoriaeth byw gan pobl ifanc,gweithdai ac cyngor gyrfa o pob diwydiant cerddoriaeth, o gwallt i colur i dylunio goleuadau, i rheoli band eich hunan, roedd hyn yn siawns i pawb pwy oedd yn edrych am gyrfa diddorol.Trefnodd y tim Youth Cymru llwyfan Glanfa lleoli yn y cyntedd cyhoeddus or ganolfan mileniwm. Roedd yn cyfle gwych am y pobl ifanc gyda’r talent eithriadol i dangos bant yr caneueon gwreddeol ac ei addasiadau i caneuion clawr o ei hoff artists.Trwy gydal y dydd cafon ni cymysgedd o genre cerddoriaeth o awgwstig i jazz i “grime” i hip hop, eto doedd dim ots pa cerddoriaeth oedd yn chwarae roedd yna dorf enfawrf pob tro nid dim ond y pobl yn y prosiect chwaeth.Roedd yn siawns dda ir henoed i tystiolu y genre “grime” ac hip hop ac i pobl ifanc tystiolu genre jazz ac y blues, roedd yn deg i ddweud roedd yna amrywiaeth anhygoel o acts yna pwy oedd yn rhoi sioc ir dorf. Yn ddiweddarach yn y dydd fe roddon ni siawns i pobl doedd ddim yn yr sefydliad Youth Cymru i dangos pawb faint mor talent oedd gyda nhw hefyd gyda ein sesiwn meic argored. Roedd gyda nhw siawns i arwyddo lan at ein stodyn Youth Cymru- oh y stondyn!

 

1

 

Roedd y stondyn wedi cael ei setio fynnu ar y prif llwyfan yn y canolfan mileniwm- ye y prif llwyfan, lle mae sioeau cerdd fel The Lion King,Les Miserable’s ac Wicked wedi perfformio.Roedd y golwg yn anhygoel ac yn gwneud i chi eisiau bwrstio allan mewn i can- yn personol “ I dreamed a dream” o Les Miserable’s death if y mhen i ac o ye cefais i “selfie”- beth bynnag nol ir stondyn, roedd yn cynnwys bron a bod pop gyrfa posib sy’n gwnued ir gyrfa cerddoriaeth gweithio.Roedd tryn gwallt ac colur yn “dolling” lan y pobl ifanc i cael nhw i edrych yn prydferth- ddim fel doedden nhw ddim yn barod- hefyd, death y nhw la nag y colur effaieth arbennig pwy oedd yn rhoi y pobl ifanc toriadau a creithiau.Stondyn arall oedd yna oedd Brit School, pwy trwy gydael y dydd yn rhoi band 8 darn at ei gilydd pwy oedd wedi perfformio ar ol dau mlynydd o ymarfer- beth oedd yn galed i dychmygu oherwydd oedd nhw’n anhygoel! Caneuon nhw tracs o Duffy ac Pixie Lott.Roedd yna stondynau eraill yna fel Capital ac Backstage Acadamy.Mae ganddo Backstage Acadamy llawer o storis diddorol amdano’r cyngerddau rydw nhw wedi cymrud rhan mewn e.e Robbie Williams The Crown Tour, Take That, Olly Murs ac llawer mwy! Roedd pob stondyn yn ddarparwyd ac gwybodaeth ac help ddefnyddiol i’r pobl ifanc ac ysbrydolo’n nhw iddo cymrud cam yn ei gyrfa.Ond gyda stondyn Youth Cymru redden ni wedi llofnodi llawer o aelodau newydd ac cyflwynodd nhw trwy y “money for life challenge” ac “think big” i helpu cymunedau.

 

6

 

 

Drws nesaf i’r stondynau roedd y prif llwyfan lle roedd y acts enwog yn perfformio fel Rhydian, Plan B ac Becky Hill.Yn anffodus doedd Plan B ddim yn canu ond wnaeth fe’r amswer Q&A,roedd hyn yn diddorol iawn i ddweud y lleiaf.Roedd Matt,Geraint ac Polly yn cyfweld ar pobl enwog ar y llwyfan, ac hefyd cymerodd tri cwestiwn or dorfa. Roedd Plan B yn hynod ymlaen llaw ac yn hynod o ones tar sut wnaeth e dod mewn ir gyrfa cerddoriaeth ac beth oedd yr ysbrydoliaeth yn ei ffilms yn y siartau- roedd yna sgwrs am “crack” ac puteindra ond byddwn yn gadael hyn allan am nawr. Symud ymlaen, roedd yn caneuon o Rhydian ac Becky Hill gyda bandiau eraill fel Peasants King ac Sion Russell Jones. Roedd nhw’n hynod o anhygoel ac roedd y dorfa yn fynd dros ben llestri amdano nhw, roedd yn awyrgylch gwych gyda phobl yn canu efo nhw ac gael bwgi bach ar y llawr.

47

9

108

 

O ye oeddwn in son am Rhydian, roedd yn ymgysylltu gyda’r holl stondynau.Dyma fe gyda’r rhai o’r tim Youth Cymru! Pan roedd hyn i gyd yn mynd ymlaen ar yr ochor arall or canolfan mileniwm roedd yna sesiynau, roedd y sesiynau hyn yn siawns dda in hw ddysgu mwy am y gyrfa cerddoriaeth. Eisteddon nhw ac gwrandawodd ir pobl gyda ei dewis o gyrfa, hefyd roedd yna stiwdio cwl yna lle roedd pobl ifanc yn gallu micio ar y decs gyda djs gyda lyrics yna.Rhoddodd hyn yr siawns i pobl ifanc yr siawns i recordio swn ei hunnan.Gad i ni gobeithio byddan ni’n gweld rhai o nhw yn y siartiau yn y dyfodol! Ar y cyfan roedd y dydd yn anhygoel ac cafodd y pobl ifanc amser gwych! I ddod ymlaen i’r Prosiect Cerdd Mawr helpodd y pobl ifanc llawer i cael ei troed yn y drws ac mwy o dealltwriaeth ar ei dewisiad gyrfa. Felly diolch mawr i UK Youth,Global,BPI ac yr loteri cenedleithol ac wrth gwrs ein gwirfeddolwyr! Roedd y diwrnod yn hynod a dda ac yn werth y trefnu o hyn daeth popeth i gilydd ac aeth y diwrnod yn wych gyda profia wych am pobl henoed ac ifanc.

 

2

 

 

Am fwy o luniau ewch ar ein wefan facebook ac twitter:

http://twitter.com/youthcymru  http://www.facebook.com/#!YouthCymru?fref=ts