Y Prosiect Cerdd Mawr

Os ydych rhwng 14-24 oed, ac yn caru cerddoriaeth, ac yn awyddus i gael eich gyrfa ar y trywydd cywir – yna rydym yma i’ch helpu CHI wneud iddo ddigwydd.

Rydym yn gwybod pa mor anodd yw hi y dyddiau hyn i gael eich troed yn y drws – ond diolch byth, mae gennym fynediad i bob maes, ac rydym yn dod â chi gyda ni!

A ydych eisiau adeiladu brand fel One Direction? Bod yn guru cyfryngau cymdeithasol ar gyfer Capital FM? Dros y flwyddyn nesaf, rydym am ysbrydoli chi a chreu cyfleoedd GO IAWN i chi gael profiad, datblygu eich sgiliau a chael gwybod mwy am yr holl bosibiliadau diwydiant cerddoriaeth sydd i’w gynnig.

A ydych yn gweld eich hun fel artist, cynhyrchydd neu beiriannydd sain? – rydym yma i roi gwybodaeth i chi am y rolau yn y diwydiant nad ydych yn gwybod amdano, a hefyd i cyffori chi am y rhai nad ydych wedi meddwl amdano!

Gallai fod yn yrfa mewn trin gwallt, cysylltiadau cyhoeddus, dylunio goleuo, arlwyo, diogelwch artist, stiwardio digwyddiadau neu mewn dylunio graffeg – mae yna gymaint o ddewisiadau ar gael i chi.

Pwy ydan ni?

Mae Prosiect Cerdd Fawr yn dod atoch gan rai o’r brandiau mwyaf yn yr adloniant –  Gorsaf Radio Global Radio, Capital FM a’r BPI (y guys y tu ôl i’r Gwobrau BRIT).

Rydym yn gweithio gyda UK Youth, Youth Cymru, Youth Scotland a Youth Action Northern Ireland dros y flwyddyn nesaf i gyflwyno prosiectau cerddoriaeth ysbrydoledig yn eich cymuned – a dod â llawer o gyfleoedd cyffrous i chi.

Mae gennym diwydiant trwm tu ôl i ni,  a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr.

Yn amlwg, rydym yn CASAU gollwng enwau, ond rydym hefyd wedi cael rhai o’n ffrindiau i helpu – Plan B, Ellie Goulding, Example, Chase & Status a MNEK i ddechrau!

Cysylltwch Melanie Ryan 07989 757474

www.thebigmusicproject.co.uk