Gwobr Ieuenctid Y Flwyddyn 2015

Bydd Gwobr Ieuenctid Y Flwyddyn gyntaf yn cael ei gynnal gan nawddsant UK Youth, Ei Huchelgais Brenhinol, Y Dywysoges Frenhinol, ym Mhalas Buckingham yn Llundain ar ddydd Iau 19eg o Dachwedd 2015

 

Bydd un person ifanc o bob rhan o’r pum Cenhedl – Lloegr, Yr Alban, Cymru, Gogledd Iwerddon ac Iwerddon – yn derbyn Gwobr Ieuenctid Y Flwyddyn 2015 gan gynnwys:

Dathliad Gwobrau Ieuenctid Y Flwyddyn ym Mhalas Buckingham:

  • Tystysgrif Dyfarniad a gyflwynir gan y Dywysoges Anne
  • Cinio tri chwrs ym Mhalas Buckingham
  • Cludiant i ac o Lundain
  • Gwesty am un noson yn Llundain

Cydnabyddiaeth genedlaethol o’u cyflawniad a gwobrau hael

  • Taleb £250 Amazon ar gyfer y person ifanc
  • Grant £750 ar gyfer y grwp ieuenctid a chefnogodd y person ifanc i helpu a datblygu eu gwaith

Mae Ieuenctid Y Flwyddyn 2015 yn fenter UK Youth a gefnogir gan Microsoft ac mewn partneriaeth â Youth Cymru, Youth Scotland, Youth Action Northern Ireland a Youth Work Ireland. Bydd ceisiadau yn cael eu hadolygu ac yna dewis rhestr fer gan y partner genedl briodol a fydd yn gyfrifol am ddewis yr enillydd cenedlaethol yn eu hardal

 

Ydych chi’n adnabod rhywun rhwng 16-25 oed sydd wedi trawsnewid eu bywydau er gwell, gyda chymorth gweithwyr ieuenctid, gwirfoddolwyr neu fentor?

Ydych chi eisiau gwybod mwy am y digwyddiad ac/neu sut y gallwch gefnogi?

E-bostiwch Catherine Hellewell – Catherine.hellewell@ukyouth.org

Cliciwch Yma i wneud cais