YMUNWCH

Ymunwch â Youth Cymru i ddod yn rhan o rwydwaith sy’n rhannu cyfleoedd i bobl ifanc a’r sector ieuenctid, gan gael mynediad i ddigwyddiadau, ymgyrchoedd, ymgynghori, hyfforddiant, cefnogaeth, prosiectau a rhaglenni. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr holl gyfleoedd hyn trwy ein cylchlythyr.

PA AELODAETH SY'N IAWN I CHI?

AELOD UNIGOL

Aelodaeth Bersonol
 • Aelodaeth Oes Rhad ac Am Ddim
 • Mynediad i'n Prosiectau
 • Rhaglenni Hyfforddi
 • Digwyddiadau a Gweithgareddau
 • Achrediad i bobl ifanc
 • Dylanwadu ar ein gwaith
 • Cylchlythyr

SEFYDLIADAU

Clybiau Ieuenctid, Grwpiau a Grwpiau Lluosog
 • Aelodaeth Oes Rhad ac Am Ddim
 • Mynediad i'n Prosiectau
 • Rhaglenni Hyfforddi
 • Digwyddiadau a Gweithgareddau
 • Achrediad i bobl ifanc
 • Dylanwadu ar ein gwaith
 • Cylchlythyr
 • Tudalen Aelodau
 • Hawliau Pleidleisio yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

PERSON IFANC

Oed rhwng 11-25
 • Aelodaeth Oes Rhad ac Am Ddim
 • Mynediad i'n Prosiectau
 • Rhaglenni Hyfforddi
 • Digwyddiadau a Gweithgareddau
 • Achrediad i bobl ifanc
 • Dylanwadu ar ein gwaith
 • Cylchlythyr

Telerau ac Amodau Pob Aelod

Adnabod ac ymateb i anghenion pobl ifanc trwy ddefnyddio rhaglenni anffurfiol, ond yn eu hanfod, addysgiadol sy'n cyfrannu at eu dysgu gydol oes. Mae’n ceisio eu hannog i ddod yn ddinasyddion effeithiol trwy weithgareddau priodol a’u rhan mewn gwneud penderfyniadau o fewn y sefydliad a’r cymunedau y maent yn byw ynddynt”.

Dim ond Aelodau o Gymru yr ydym yn eu derbyn.

Os ydych y tu allan i Gymru gallwch ddod yn aelod o'n Partneriaid Cenedlaethol :

Yr Alban  Cartref | Home | Youth Scotland

Lloegr - Home - UK Youth

Gogledd Iwerddon - YouthAction Northern Ireland

Iwerddon  Youth Work Ireland

Telerau ac Amodau Grwpiau a Sefydliadau

O fewn eich sefydliad, bydd gennych Bolisi a Swyddog Diogelu cyfredol

Gall Youth Cymru ddarparu gwybodaeth a hyfforddiant perthnasol ar gyfer eich sefydliad

Bydd polisïau yn cynnwys yr Iaith Gymraeg, GDPR, Cyfle Cyfartal a mwy

Hoffai Youth Cymru wybod data perthnasol h.y

nifer y bobl ifanc, staff a gwirfoddolwyr

Pa mor ddiogel yw fy manylion?

Cedwir yr holl wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni ar gronfa ddata ar gyfer ein cofnodion yn unig ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ag unrhyw un arall o dan ein polisi GPDR, a dim ond gwybodaeth y byddwch yn ei derbyn gan Youth Cymru. Gallwch ofyn am ganslo eich aelodaeth unrhyw bryd.

Strategy 2017-2021

Strategy 2017-2021

Prosperity | Resilience | Health | Equality | Community Cohesion Culture and Language | Global Responsibility

Strategy 2021-2025

Strategy 2021-2025

Our new strategy will be here very soon!!