UPS – HYFFORDDIANT AM DDIM

DRIVING-SIMULATION

 

Rhowch gynnig ar rhywbeth newydd yn y flwyddyn newydd – AM DDIM!

Mae Youth Cymru yn cynnig profiad efelychu gyrru AM DDIM mewn partneriaeth â UPS. Mae’n rhoi pobl ifanc tu ôl i’r olwyn ac yn eu dysgu peryglon gyrru tra ar y ffôn, goryrru mewn tywydd gwahanol, gyrru pan fyddant yn flinedig ac y gwahaniaeth o yrru mewn dinasoedd, ffyrdd gwledig a thraffyrdd.

Mae en ffordd hwyliog, rhyngweithiol ac yn ffordd ddiogel i ddysgu am y peryglon y bydd pobl ifanc yn eu hwynebu fel gyrwyr.

Cofrestrwch eich pobl ifanc NAWR!

Ffoniwch 01443 827840 neu e-bostiwch wenna@youthcymru.org.uk

Gall Youth Cymru dalu costau teithio a darparu cinio
neu
Gall ein hyfforddwr ddod atoch chi!

Mae’r cwrs yn rhedeg drwy’r dydd ac ar gyfer pobl ifanc rhwng 11-25 mlwydd oed.