[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’1′]
[av_tab title=’Traws*Newid Cymru’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]
Prosiect tair blynedd o hyd sy’n cael ei ariannu gan lywodraeth Cymru yw Traws*Newid Cymru. Ei nod yw ymbweru a chynorthwyo pobl ifanc draws* I gyrchu eu hawliau, a chynorthwyo sefydliadau ieuenctid I fynd I’r afael a’r gwahaniaethu a’r allgau y mae llawer o bobl ifanc draws* yn ei wynebu.
Grw ^p Llywio o bobl ifanc sy’n eu gosod eu hunain ar y sbectrwm traws* yw Traws*Newid Cymru. Mae Youth Cymru’n cynorthwyo’r Grw ^p Llywio i ddatblygu adnoddau a chynllunio digwyddiadau er mwyn codi ymwybyddiaeth gweithwyr proffesiynol a phobl ifanc am faterion traws*.
Mae’r pecyn cymorth hwn yn cynnwys gwybodaeth am rai o’r pwyntiau allweddol a gododd o’n hymgynghoriad â phobl ifanc draws*, canllawiau ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid, a detholiad o adnoddau i’w defnyddio gyda phobl ifanc er mwyn hybu ymwybyddiaeth am gydraddoldeb ac amrywiaeth o fewn eich sefydliad.

39880-YC-TransForm-Toolkit-Welsh-Final

[/av_tab]
[av_tab title=’Grŵp Llywio Traws*Newid’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Mae Traws * Newid Cymru yn cael ei arwain gan Grŵp Llywio o bobl ifanc traws* 11-25 oed. Maent yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn datblygu prosiectau i godi ymwybyddiaeth o amrywiad rhwng y ddau ryw ymhlith pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol. Ers dechrau’r prosiect, mae’r grŵp wedi creu perfformiad a ffilm fer yn seiliedig ar eu profiadau, a arweinir sesiynau gyda phobl ifanc ac ymarferwyr codi ymwybyddiaeth trawsrywiol ac yn cyfarfod â’r Gweinidog dros Gymunedau a Thaclo â Thlodi i hysbysu’r Cynllun Gweithredu Trawsrywiol Llywodraeth Cymru. Mae’r grŵp wedi galluogi pobl ifanc draws * i gyfarfod a chymdeithasu â’u cyfoedion, datblygu sgiliau a hyder a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl eraill.

“This project has been an incredible experience so far. It was my first opportunity to really get to know other trans identified individuals, all of whom I now consider to be close friends. The project itself has provided us all with the opportunity to voice our concerns and hopes for young trans people in Wales, and has enabled us to develop the skills to bring about change in our communities and beyond. I myself have grown in confidence and done things I never thought I was capable of before.”

“Before I joined the group I was very alone and now I can’t say that.”

“I’m more confident and I’ve got more friends than I’ve ever had in my life. I’m now involved in something whereas before I was just sat at home.”

human1

[/av_tab]
[/av_tab_container]