Midnight Skate 2016 (1)

Dyma  lluniau yn ein Sglefro Hanner Nos 2016! Cawsom noson wych gyda dros 430 o bobl ifanc yn mynychu. Roedd y Lleoliad Newydd yn anhygoel ac roedd pawb yn mwynhau eu hunain. Gobeithio am ddigwyddiad mwy a gwell y flwyddyn nesaf ar 1 Rhagfyr 2017!

Diolch i Sarasota am yr adloniant. Os oes gan unrhyw un ddiddordeb yn Open Mic eleni, cysylltwch â ni. Mae’n wych gweld pobl ifanc yn ymgysylltu â’n Stondinau Ieuenctid, felly diolch i Ash Wales, Drugaid a Meic.