Estyn Allan 2.0

Beth yw Estyn Allan 2.0

Arienir y prosiect Estyn Allan 2.0 gan The Co-Op Foundation https://www.coopfoundation.org.uk/youth/

Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar weithio gyda phobl ifanc ledled Cymru sydd mewn perygl o brofi unigrwydd, arwahanrwydd cymdeithasol a chanlyniadau negyddol cysylltiedig. Ar ôl pandemig COVID -19 yn 2020 mae mwy o waith i'w wneud ar hyn.

Mae Estyn Allan 2.0 yn brosiect sy'n galluogi pobl ifanc rhwng 14 a 25 oed, i fyfyrio ar eu profiadau eu hunain o unigrwydd wrth weithredu a taclo'r stigma o amgylch y pwnc.

Mae ein hybiau Estyn Allan 2.0 yn cyflwyno rhaglen o weithgareddau a chefnogaeth, gan gynnwys gweithdai pwrpasol sy'n archwilio thema unigrwydd ieuenctid yng Nghymru.

Diddordeb o fod yn hwb Estyn Allan?

HYFFORDDIANT SEFYDLU

Bydd Youth Cymru yn eich cefnogi!

CYLLID

Bydd eich Sefydliad Ieuenctid yn derbyn £ 1500 tuag at eich prosiect

HYFFORDDIANT GWAITH IEUENCTID DIGIDOL

Byddwch yn cael Hyfforddiant Am Ddim

PECYN CYMORTH ESTYN ALLAN

Pecyn cymorth i'ch helpu chi i gyflawni'ch prosiect

CYMORTH

DIGWYDDIADAU

Digwyddiad Arddangos Diwedd y Prosiect

Bod yn rhan o'r prosiect

We are recruiting Youth Organisations in Wales to become a ReachOut 2.0 hub.

As part of the project your organisation will deliver regular loneliness and isolation workshops /sessions and activities with the assistance of a provided toolkit, training and initiatives created by the hub network.

The project will be provided with a budget of £1500 to be used between August 2021 - May 2022.

Closing date for applications is Friday 9th July 2021 @ Midday

If your organisation is successful you will be expected to attend an online induction session on 29 July 2021.

HELP & SUPPORT

HELP & SUPPORT

Do you need help? We have a dedicated team ready to help.

REACHOUT TOOLKIT

COMING SOON

Sign up to be a ReachOut Hub for the Toolkit Training

EVENTS

ReachOut Events throughout the year