Mae Youth Cymru yma i gefnogi Pobl Ifanc

Llais Ifanc - Aelodaeth Person Ifanc

Pwy ydyn nhw

Mae Llais Ifanc yn grŵp o arweinwyr ifanc a sefydlwyd yn 2017 i gefnogi Youth Cymru wrth wneud penderfyniadau, datblygu prosiectau, recriwtio a gweithredu cymdeithasol. Gan dynnu o Safonau Cyfranogi a Hawliau Plentyn Cymru UNCRC, mae Llais Ifanc yn cynrychioli grŵp ieuenctid Cymru gyfan sy’n gweithio gyda phobl ifanc, sefydliadau a Llywodraeth Cymru i wneud newidiadau i gefnogi dyfodol ein pobl ifanc.

Beth maent yn gwneud

Mae Llais Ifanc yn cynnwys pobl ifanc 13-25 oed sy’n ceisio cyfrannu at, a llywio cyfeiriad, Youth Cymru ac agweddau ehangach ar waith ieuenctid. Yn ystod y cyfnod cynllunio busnes hwn ein nod yw datblygu ein haelodaeth o 26 i dros 300 aelod trwy ymgyrch farchnata gymdeithasol, ail-gysylltu ag aelodau a datblygu perthnasoedd â sefydliadau ieuenctid o bob rhan o Gymru.

Sut mae gwneud

Trwy hyn rydym am gefnogi dealltwriaeth pobl ifanc o bleidleisio yn 16 oed, materion amgylcheddol a chyflogaeth trwy weithredu cymdeithasol ar-lein a thrwy Maniffesto ym mis Ionawr gan arwain at ddigwyddiad Hustings yn ddiweddarach yn 2021.

Trwom ni, gall pobl ifanc yng Nghymru gael cefnogaeth i gael mynediad at Senedd Ieuenctid Cymru, Cynulliad Seneddol Prydain ac Iwerddon, Ewropeaidd? a dod yn un o’n hymddiriedolwyr sy’n arwain Cymru ac yn sicrhau bod pobl ifanc wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau.

Ydych chi'n berson ifanc? Hoffech chi fod yn rhan o Llais Ifanc?

Senedd Ieuenctid Cymru

Pa faterion hoffet weld y Senedd Ieuenctid yn eu trafod?

Dod yn aelod

Darganfyddwch fwy am
Llais Ifanc
Senedd Ieuenctid Cymru
Llais Ieuenctid y DU

Digwyddiad Hustings

Byddwn yn rhan o'r digwyddiad Hustings ym 2021!

Awards for All

Ariennir gan y Loteri

Dewch i adnabod arweinwyr Llais Ifanc

 • null

  Ieuan Bater

  Arweinydd Llais Ifanc 

  Ymddiriedolwr Ifanc

 • null

  Nirushan Sadarsan

  Arweinydd Llais Ifanc 

  Ymddiriedolwr Ifanc

A Chydlynu Llais Ifanc, ac am unrhyw wybodaeth bellach ...

 • null

  Kirstie Edwards

  Swyddog Prosiect a Chyfranogiad

  kirstie@youthcymru.org.uk

Darganfyddwch fwy

Os hoffech ddarganfod mwy am Llais Ifanc, cysylltwch â ni heddiw! Cysylltwch â ni, y bobl ifanc y tu ôl i Llais Ifanc, rydym bob amser yn hapus i ateb eich cwestiynau.

kirstie@youthcymru.org.uk

Ymunwch â ni!

dych chi wedi clywed popeth sydd angen i chi ei wybod? Yna beth ydych chi’n aros amdano? Cofrestrwch ac ymunwch â Llais Ifanc heddiw! Ni allwn aros ichi ddod yn rhan o’r tîm.

Angen gwybodaeth? Angen cyngor? Angen cefnogaeth?

Cysyllta â Meic. Meic ydy’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.