Llais Ifanc

Llais Ifanc (Panel Cynghori Ieuenctid Youth Cymru)

Llais Ifanc yw’r panel cynghori ieuenctid ar gyfer Youth Cymru (Elusen Gofrestredig: 524480), elusen sy’n gweithio gyda grwpiau ieuenctid, gweithwyr ieuenctid a phobl ifanc ledled Cymru gyfan.  Mae Llais Ifanc yn cynnwys pobl ifanc 16-25 oed o bob rhan o Gymru, sy’n ceisio cyfrannu tuag at Youth Cymru. Mae Llais Ifanc yn gobeithio gwella bywydau pobl ifanc yng Nghymru (1)  drwy gweithio gyda staff Youth Cymru (2) yn gweithio gydag elusennau a chyrff eraill, a (3) drwy redeg prosiectau o fewn Llais Ifanc.

 

 

Llais Ifanc