[av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=” position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’ min_height=” padding=’default’ shadow=’no-shadow’ id=”]

[av_textblock ]

Hyfforddiant

[/av_textblock]

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]

[/av_section][av_one_full first]

[av_heading heading=’Cyrsiau Hyfforddi’ tag=’h3′ color=’meta-heading’ custom_font=” style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’][/av_heading]

[av_textblock ]
Mae Youth Cymru yn darparu cyrsiau achrededig a heb ei achredu i oedolion a phobl ifanc. Rydym yng Nghanolfan Cofrestredig Agored Cymru ac yn gallu darparu hyfforddiant am wahanol feysydd pwnc, fel:

Cyfathrebu â Phobl Ifanc
Amddiffyn Plant a Diogelu
Sut i fod yn Mentor
Cefnogi Gwirfoddolwyr Ifanc
Rheolau’r UN ar Hawliau’r Plentyn
Gwaith Ieuenctid

Mae’r rhestr uchod yn dangos rhai enghreifftiau o’r hyfforddiant y gallwn ei gynnig. Byddwn yn gweithio gydag unigolion, clybiau neu sefydliadau mwy o faint i ddarparu hyfforddiant sy’n bodloni eu hanghenion. Rydym yn medru darparu cyrsiau mewn lleoliad o’ch dewis neu gallwch chi ddod i ein cyfleusterau er mwyn sicrhau ein bod yn cadw costau i isafswm a mewn lleoliad y bydd dysgwyr yn gyfforddus ynddi.

Os ydych am gael gwybod sut y gallwn helpu gyda eich anghenion hyfforddi, cysylltwch â’n Rheolwr Achredu Hyfforddiant. Fel arall, gallwch ddod yn aelod o Youth Cymru, a fyddwn yn eich rhoi ar ein rhestr bostio i dderbyn ein bwletinau hyfforddiant a bwletinau e-bost.
[/av_textblock]

[/av_one_full]