Hyfforddiant am ddim !!

Ydych chi’n gweithio gyda phobl ifanc?
A ydych yn edrych am Hyfforddiant Diogelu am ddim ar gyfer eith tîm?
Mae Youth  Cymru mewn partneriaeth â Choleg YMCA yn gallu cynnig Hyfforddiant Achrededig Lefel 2 mewn:
Diogelu Pobl Ifanc mewn Gwaith IeuenctidOs oes gennych ddiddordeb yn y cwrs a gyda o leiaf 12 o fobl a allai fynychu’r cwrs sydd am ddim yna anfonwch e-bost: mailbox@youthcymru.org.uk 
a byddwn mewn cysylltiad i drefnu a thrafod dyddiad addas ar gyfer eich hyfforddiant.

************************************************************

Register your Organisation with Youth Cymru and become a member for  FREE
Cofrestrwch eich Sefydliad am ddim gyda Youth Cymru  er mwyn dod yn aelod

Youth Cymru has an extensive Training Portfolio – to browse our courses click: 
Mae gan Youth Cymru Bortfolio Hyfforddiant helaeth – i bori drwy ein cyrsiau cliciwch:
https://youthcymru.org.uk/courses/