Hyfforddiant Youth Cymru

Mae Adran Hyfforddiant Ieuenctid Cymru yn cynnig darpariaeth hygyrch a fforddiadwy gyda’r nod o gefnogi a hwyluso gwahanol sefydliadau tuag at eu datblygiad personol a phroffesiynol. Rydym yn cynnig hyfforddiant yn rheolaidd, sy’n agored i unigolion yn ogystal â sefydliadau, gyda hyfforddiant y gellir eu cyflwyno i dîm neu sefydliad cyfan. Rydym yn gweithio i gefnogi proses gomisiynu hyfforddiant ar y cyd ac yn awyddus i sicrhau bod sefydliadau llai yn gallu gweithio gyda’i gilydd i wneud eu mynediad at hyfforddiant mwy hyfyw. Cysylltwch â ni i archwilio’r opsiwn hwn.

 

Gallwch archebu ein cyrsiau drwy ein gwefan – edrychwch allan am fanylion, cost a dyddiadau sydd i ddod ym mis Medi 2015 ar ein tudalen newyddion. Os ydych angen cwrs a gomisiynwyd yn gynt, yna cysylltwch â’n Hadran Hyfforddi drwy e-bostio Training@youthcymru.org.uk rydym gyda dyrchafiad cyntaf i’r felin ‘ ar hyn o bryd, felly byddai o fudd i chi archebu cyn gynted ag y posibl.

 

Rydym wedi bod yn gystylliedig gyda Chanolfan Agored ac Asdan ers nifer o flynyddoedd, ac rydym yn gallu cynnig nifer o gyrsiau gydag achrediad. Gwelir isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen i ni archwilio sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i gwrdd â’ch anghenion hyfforddi, cysylltwch â ni. Byddwn yn falch o glywed oddi wrthych ac yn awyddus i helpu chi.

 

Teitl Cwrs Achrededig Manylion Uned Hyd Y Cwrs
  Ydi NacYdi    
Hyfforddiant Dyfarnu Gweithwyr – Dyfarnu Cyflawniad Ieuenctid   X   1 diwrnod
Gweithio gydag Ymddygiadau heriol X   Gweithio gydag Ymddygiadau heriol o fewn lleoliadau gwaith ieuenctid Lefel: Tri a Dau, Gwerth Credyd: 2 1 diwrnod
Gweithio gyda Phobl Ifanc     Ymgysylltu a Chyfathrebu â Phobl Ifanc, Lefel: Dau Gwerth Credyd: 2 1 diwrnod
Deall a gweithio gyda NEET x   Asesiad Unedau Seiliedig Credyd, Lefel: Dau, Gwerth Credyd: 3 2 diwrnod
Achredu dysgu anffurfiol pobl ifanc X   Cynllunio a Darparu Dysgu Anffurfiol, Lefel: Tri Gwerth Credyd: 3 2 diwrnod
Mentora Cyflwyniad   X   1 diwrnod
Mentora a Sgiliau Hyfforddi x   Sgiliau Mentora, Lefel: Tri, Gwerth Credyd: 3 2 diwrnod
Gweithio’n Unigol   x   1 diwrnod
Blas ar Twitter   x   Haner diwrnod
Rhwydweithio Cymdeithasol x   Defnyddio Rhwydweithio Cymdeithasol Lefel:Dau, Gwerth Credyd: 3 2 diwrnod
Mentora Cymheiriaid  x   Sgil Mentora Cymheiriaid, Lefel: Un a Lefel Tri Gwerth Credyd: 2 2 diwrnod
Hyfforddi’r Hyfforddwr – Mentora Cymheiriaid x   Hyfforddi’r Hyfforddwr, Lefel: Tri, Gwerth Credyd: 3 2 diwrnod
Diogelu Pobl Ifanc x   Deall sut i ddiogelu Plant a Phobl Ifanc. Lefel: Dau, Gwerth Credyd: 3 2 diwrnod
Pwy sy’n dewis? x   Dylanwadu ar bolisi Pobl Ifanc a gwneud Penderfyniadau, Lefel: Dau, Gwerth Credyd: 1 1 diwrnod
Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol i hyrwyddo newid.    x   1 diwrnod
Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol i effeithio newid. x   Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol i effeithio newid. Lefel: Mynediad Tri – Lefel 2 Gwerth Credyd: 2 1 diwrnod
Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol i farchnata a hybu x   Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol i farchnata a hybu Lefel: Tri, Gwerth Credyd: 1 1 diwrnod

 

Bydd dyddiadau hyfforddi newydd ar gael o 14 Medi 2015 ymlaen. Os oes gennych ymholiadau cysylltwch ag Adran Hyfforddi Youth Cymru drwy e-bostio Training@youthcymru.org.uk