Beth yw’r DU Gwobrau Cyflwyniad Pobl Ifanc

The Youth Achievement Awards (YAA) are the cornerstone of our activity, they are nationally recognised and have been developed as a framework for providing non-formal learning and recognition, to support and encourage young people on their journey from childhood to adulthood.

Through the YAA young people are encouraged to actively participate in their own “Social Development Journey”, developing, acknowledging and articulating life skills and competencies which help them to become a positive force for change in their own lives, and the lives of others.

The awards based system provides recognition of achievement and encourages young people to reach their full potential.  The awards are tiered, Bronze through to Platinum, although can be started at any point.

Aimed at young people aged 7+ the awards provide a framework which recognises the four levels of responsibility taken by young people participating in activities that interest them.

Lefelau Y Gwobrau Cyflawniad Pobl Ifanc:

Her Ieuenctid – Cyflwyno Gwobrau Cyflawniad Ieuenctid – dyfarniad cyffyrddach ysgafnach

Ymgysylltiad Cymdeithasol trwy  YAA EFYDD- yn cydnabod ac yn annog pobl ifanc i gymryd rhan

Dysgu Cymdeithasol trwy  YAA ARIAN – yn cydnabod ac yn annog pobl ifanc i weithio gydag eraill a rhannu cyfrifoldeb

Gweithredu Cymdeithasol trwy’r YAA AUR – yn cydnabod ac yn annog pobl ifanc i gymryd cyfrifoldeb unigol a chwarae rhan weithgar wrth drefnu gweithgareddau. Gall hyn fod yn seiliedig ar y gymuned.

Arweinyddiaeth Gymdeithasol trwy’r  YAA PLATINUM – yn cydnabod ac yn annog pobl ifanc i symud i mewn i swydd arweinyddiaeth.

Nid yw’r wobr yn dod â rhaglen; yn hytrach, mae’r fframwaith agored yn caniatáu i bobl ifanc, ynghyd â’u darparwyr dysgu, lunio’r gwobrau o gwmpas gwaith ieuenctid, gweithgareddau a / neu raglenni ysgol sy’n bodoli eisoes.

I fod yn ran o’r Gwobrau Cyflwyniad Pobl Ifanc cysylltwch a wenna@youthcymru.org.uk