[av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=” position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’ min_height=” padding=’default’ shadow=’no-shadow’ id=”]
[av_textblock ]

Youth Achievement Awards

[/av_textblock]

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]
[/av_section]

[av_one_full first]

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Gwirio Dirprwyedig’ color=’meta-heading’ style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Rhaid Gwobrau Cyflawniad Ieuenctid Efydd, Arian, Aur a lefel Platinwm i gyd cael eu cyflwyno ar gyfer Gwirio Dirprwyedig. Mae yna digwyddiadau dilysu yn cymryd lle i wneud penderfyniadau terfynol ynghylch safon portffolio y person ifanc. Bydd tystysgrifau yn cael eu dyfarnu ar ôl fydd cymeradwyaeth yn cael ei roi gan Dirprwyedig Dilysydd Ieuenctid Cymru, ar hyn o bryd ein Rheolwr Achredu Hyfforddiant.

Mae tair ffordd o gael portffolios gwirio yng Nghymru:

1. Os oes gennych bump neu lai o bortffolios gallwch chi postio nhw atom. Bydd ein Dirprwyedig Dilysydd yn gwirio a byddwn yn postio nhw yn ôl i chi. Byddwn yn codi ffi postio i chi am y gwasanaeth hwn.

2. Os yw’n fater brys, ac mae gennych fwy na phump portffolio, gall ein Dirprwyedig Dilysydd ymweld â’ch sefydliad a gwirio eich portffolios. Byddwn yn codi ffi arnoch am y gwasanaeth hwn. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

3. Y ffordd mwyaf cyffredin, a defnyddiol, i wirio portffolios yw i ddod â nhw i un o’n Digwyddiadau Dirprwyedig Gwirio am ddim. Rydym yn cynnal y digwyddiadau hyn yng Ngogledd a De Cymru. Mae portffolios yn dod o Safonwyr Asiantaeth o bob cwr o Gymru. Mae fformat y digwyddiad yn ein galluogi i safoni’r Gwobrau Cyflawniad Ieuenctid ledled Cymru, yn ogystal â rhannu profiadau a syniadau gyda chyd Unedau sy’n cymryd rhan.

Cysylltwch â ni i weld dyddiadau ein digwyddiadau dilysu dirprwyedig am ddim.

Paratoi ar gyfer Gwirio Dirprwyedig

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cwblhau’r broses gwaith papur canlynol cyn dilysu dirprwyedig:

1. Dylai portffolio pob person ifanc cael ei archwilio gan Safonwr Asiantaeth. Dylent gwblhau Rhestr Wirio Safoni Mewnol ar gyfer pob portffolio a’i osod y tu mewn i’r clawr blaen y portffolio.

2. Fydd angen cofrestru’r pobl ifanc sy’n cael eu hargymell ar gyfer gwobr. Llenwch Ffurflen Cymedroli Allanol, gan sicrhau bod pob colofn ar y ffurflen yn cael ei chwblhau ar gyfer pob person ifanc. Gwnewch yn siwr fod pob enw wedi eu sillafu’n gywir gan fod tâl am adargraffiadau dystysgrif.

3. Os ydych yn dymuno dod i ddigwyddiad dilysu dirprwyedig,  cysylltwch a ni. Sylwer bod yn rhaid bo’ chi wedi bod i Hyfforddiant am Safonwr Asiantaeth  cyn y gallwch fynychu digwyddiad dilysu pirprwyedig.
[/av_textblock]

[/av_one_full]

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *