Cynnig ar gyfer cofrestru gweithwyr ieuenctid gan Llywodraeth Cymru

Mae Youth Cymru yn chwilio am farn ein haelodau cyswllt ynglŷn â chynnig i gofrestru gweithwyr ieuenctid yng Nghymru. Gall unigolion neu sefydliadau sy’n dymuno ymateb i’r ymgynghoriad gwneud hynny naill ai’n uniongyrchol i Lywodraeth Cymru drwy ddilyn y ddolen isod, neu gan ddefnyddio’r ffurflen hon. Bydd Youth Cymru wedyn yn adrodd yn ôl pob ymateb i Lywodraeth Cymru ar ran ein haelodau cyswllt.