Cefnogi Pobl Ifanc

Drwy gymryd rhan yn ein digwyddiadau noddedig byddwch yn helpu pobl ifanc adeiladu eu breuddwydion yng Ngŵyl Kaya drwy Gwirfoddoli, perfformio a chyfleoedd eraill. Gweler isod.

 

1

Ymunwch â ni i godi arian ar gyfer pobl ifanc i berfformio yn yr ŵyl Kaya 2016, bydd yna deithiau cerdded, 3 lefel gwahanol o amgylch Cosmeston Lakes Park ar 17eg Gorffennaf 2016. Ac yna phicnic yn y maes chwarae, felly am ddiwrnod o hwyl dewch draw ac helpwch  godi arian ar gyfer perfformiadau pobl ifanc.

Mae hon yn ddigwyddiad noddedig, felly cwblhewch y ffurflen noddedig isod neu ffoniwch 01443 827840

Marathons

Hanner Marathon Caerdydd a Marathon Llundain!!!