THE BIG MUSIC PROJECT LIVE

The Big Music Project Live

 Plan B - Each One Teach One

Age 14-24? Want to work in music? Join Plan B to find out what your future sounds like at The Big Music Project LIVE in Cardiff on Saturday 11th October at the Wales Millennium Centre 11am – 7.30pm

Cardiff Millennium Centre

The place to be if you’re after a job in A&R / Hair & Makeup / Sound / Lighting / Video / Set Designing / Radio / Digital / Fashion OR want to make it as a performer

 

The Big Music Project Live is coming to Cardiff to help YOU get that first foot in the door.

Featuring…

 

Plan B reveals tricks of the trade

The chance to perform live on stage with the BRIT School Band

Info on how to find yourself a manager or become one yourself

Networking opportunities with industry insiders

Learn to remix or record the perfect vocal

Plus live music from special guests throughout the day

 

Music. People. Possibilities

 

Get Tickets

__________________________________

 

Y PROSIECT CERDD MAWR YN FYW

 Plan B - Each One Teach One

Oedran 14/24? Am weithio yn y byd cerddoriaeth?

Cael gwybod beth yw eich sain chi yn Y Prosiect Cerdd Mawr yn FYW yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn 11 Hydref yng Nghanolfan Mileniwm Cymru 11am – 7.30pm

Cardiff Millennium Centre

 

Y lle i fod os ydych am gael swydd mewn A&R / Gwallt a Cholur / Sain / Goleuadau / Fideo / Dylunio Setiau / Radio / Digidol / Ffasiwn NEU rydych am lwyddo fel perfformiwr

 

Mae’r Prosiect Cerdd Mawr yn Fyw yn dod i Gaerdydd i’ch helpu CHI i gael eich troed yn y drws.

Gan gynnwys…

 

Mae Plan B yn datgelu triciau’r crefft

Y cyfle i berfformio’n fyw ar y llwyfan gyda Band yr Ysgol BRIT

Gwybodaeth am sut i ddod o hyd i reolwr neu fynd yn un eich hun.

Cyfleoedd rhwydweithio gyda’r diwydiant

Dysgwch sut i ailgymysgu neu recordio cân leisiol berffaith

Hefyd, cerddoriaeth fyw gan westeion arbennig trwy gydol y dydd

 

Cerddoriaeth. Pobl. Posibiliadau. 

 

Dod O Hyd I Docynnau