Mudiadau ieuenctid Cymru’n uno i fynnu bod pleidiau’n ‘rhoi llais i bobl ifanc’