Cyfarfod â'n tîm gwych!

Julia Griffiths

Prif Swyddog Gweithredol

Beth yw eich rhagenwau?

Hi / Ei

Wenna Pritchard

Cydlynydd Achredu Dwyieithog

Beth yw eich rhagenwau?

Hi / Ei

Rachel Benson

Rheolwr Cydraddoldeb, Cynhwysiant a Rhaglenni

Beth yw eich rhagenwau?

Hi / Ei

Anna Arrieta

Cydlynydd Prosiectau a Hyfforddiant

Beth yw eich rhagenwau?

Hi / Ei

Melanie Ryan

Prif Swyddog Gweithredol

Beth yw eich rhagenwau?

Hi / Ei

Linda Pritchard

Rheolwr Swyddfa

Beth yw eich rhagenwau?

Hi / Ei

Kirstie Edwards

Cydlynydd  Prosiect

Beth yw eich rhagenwau?

Hi / Ei

Jamie Scriven

Swyddog Cyfranogi

Beth yw eich rhagenwau?

Fo / Fe