Arbedwch Eich Ynni

Arenir gan Energy Industry Voluntary Redress Scheme – www.energyredress.org.uk

Bydd y prosiect hwn yn gweithio gyda phobl ifanc i'w haddysgu a'u hyfforddi i ymgysylltu â materion ynni, gan ddarparu'r ddealltwriaeth, yr offer, y gefnogaeth bersonol a'r adnoddau sydd eu hangen arnynt i wneud dewisiadau a phenderfyniadau mwy gwybodus ynghylch ynni.

Bydd pecyn cymorth yn cael ei ddatblygu i helpu gweithwyr ieuenctid arbenigol i integreiddio cyngor ynni yn eu gwaith gyda phobl ifanc a bydd y prosiect yn galluogi i bobl ifanc ledled Cymru ddatblygu pedwar prosiect gweithredu cymdeithasol.

Os oes gennych diddordeb mewn cymryd rhan yn y rhaglen, cysylltwch a anna@youthcymru.org.uk

Os ydych chi'n berson ifanc 14-25 oed ac yn gyfrifol am y gwres a'r trydan yn eich cartref, neu os ydych chi'n weithiwr proffesiynol sy'n wynebu ieuenctid, cymerwch 2 funud i ateb yr arolwg hwn.
Nod yr arolwg hwn yw dod o hyd i'r bylchau mewn adnoddau i bobl ifanc ynghylch materion ynni yn y cartref.
Mae'r arolwg hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg.
Os oes angen cymordd un-i-un, cysylltwch a Annayou need one-to-one support.
Ebost: anna@youthcymru.org.uk

Text Anna: 07776685360