Nodau Datblygu Cynaladwy (NDC)

HCA GlobalGoals_Logo Horizontal.jpg

Mae Hub Cymru Africa a Youth Cymru wedi ymuno gyda’i gilydd i cynnig cyfleodd i bobl ifanc ymwneud mwy gyda materion datblygu a dysgu mwy am y Nodau Datblygu Cynaladwy (NDCau). Yn debyg i’r Nodau Datblygu y Mileniwm, a orffenodd y blwyddyn yma, Mi fydd y NDC yn cael ei defnyddio er mwyn mesur ymarferion datblygu bydol o fewn nifer o ardaloedd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y NDCau.

Grantiau Gwithgareddau

Mi fydd y grant yma yn galluogi pobl ifanc i ymwneud a materion datblygu trwy ffyrdd creadigol, hwylus y gallent ddysgu trwyddynt.

Wedi darllen am y NDCau o’r ddogfen atodedig, rydym yn annog grwpiau ieuenctid i feddwl yn greadigol am y nodau, ac i ddod i fyny efo gweithgareddau neu adrodd straeon i son am y nodyn (au) yna.

Mi fydd y 4 grwp llwyddiannus yn cael hyd at £250 i dalu am defnyddiau neu costau eraill.

Mi fydd y grant yma yn agored o’r 8fed o Hydref hyd at y 25ain o Hydref 2015.

Cliciwch yma am ffurflen gais.