Bore Coffi Rhithwir / Virtual Coffee Morning

Bore Coffi / Coffee Morning

Come along to our Virtual Coffee Morning on Wednesday August 12th and hear from our Accreditation Team about our Youth Achievement Awards, and how you can accredit your young people directly and virtually.  We will be online on Adobe Connect between 10.30 & 11am discussing our accreditation, there will also be chance to ask questions throughout the webinar or a future virtual meeting.

Dewch draw i’n Bore Coffi Rhithwir Ddydd Mercher Awst 12 a chlywed gan ein Tîm Achredu am ein Gwobrau Cyflawniad Pobl Ifanc, a sut y gallwch achredu’ch pobl ifanc yn uniongyrchol neu arlein. Byddwn ar-lein ar Adobe Connect rhwng 10.30 ac 11am yn trafod ein hachrediad, a bydd cyfle hefyd i chi ofyn cwestiynau trwy gydol y webinar neu gyfarfod rhithwir yn y dyfodol.

To be part of the webinar please register below:

I fod yn rhan o’r webinar, cofrestrwch isod: