Sglefrio Canol Nos 2017

Beth yw Sglefrio Canol Nos?

Mae Sglefrio canol nos yn ddigwyddiad mae Youth Cymru’n trefnu bob blwyddyn.

Mae’r digwyddiad hwn ar agor yn unig i glybiau, grwpiau neu sefydliadau sy’n gysylltiedig â Youth Cymru. Os hoffech chi wybod mwy am gysylltu â Youth Cymru.

Rydym yn croesawu pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed ynghyd â’u mudiad ieuenctid i ddod draw a mwynhau noson wych o sglefrio, cymysgu â phobl ifanc eraill, mwynhau ein haddysg a llawer mwy.

Os hoffech gael stondin sefydliad neu fod ar wahân i’n haddysg, er nghraifft mic meibio, cysylltwch â ni: wenna@youthcymru.org.uk

Pryd a ble yw’r Sglefrio canol nos?

Ble?: Ice Arena Wales, Olympian Dr, Cardiff, CF11 0JS

Pryd?: 1af mis Rhagfur 2017

Amser: 11pm – 2am (drysau ar agor at 10.30)

Faint a syt rydw i yn casglu tocynnau?

Mae tocynnau yn £5 y pen – mae rhaid i Weithiwr Ieuenctid ddod gyda nhw. Am bob 10 tocyn rydych chi’n ei brynu, cewch un AM DDIM

Anfonir tocynnau 2 wythnos cyn y digwyddiad.

Midnight Skate 2016 (1)

Blwyddyn dwethaf!