Members of the Welsh Youth Parliament

News!! Newyddion!!

“Youth Cymru would like to celebrate in the success of all candidates across the country in being successfully elected as members of the Welsh Youth Parliament! In Particular we want to say congratulations to our two partner elected members from South Wales – East, Abbie Cooper and Levi Rees. ”

“Hoffai Youth Cymru ddathlu llwyddiant pob ymgeisydd ar draws y wlad i gael ei ethol yn llwyddiannus fel aelodau Senedd Ieuenctid Cymru! Yn benodol, rydym am ddweud llongyfarchiadau i’n dau aelod etholedig o Dde dwyrain Cymru, Abbie Cooper a Levi Rees.

English announcement here

Cyhoeddiad Cymraeg yma

You might be interested in…