CODI ARIAN YOUTH CYMRU 

Fel elusen rydym yn dibynnu ar eich cefnogaeth a’ch rhoddion, er mwyn parhau â’n gwaith hanfodol ar gyfer pobl ifanc.

Ein cenhadaeth yw cefnogi pobl ifanc i gyrraedd eu llawn botensial a chael llais ym mhob penderfyniad sy’n effeithio arnynt, i hyrwyddo delweddau cadarnhaol o bobl ifanc, yn arddangos eu cyflawniadau a sicrhau rôl hanfodol gwaith ieuenctid yng Nghymru yn cael ei gydnabod gan bobl sy’n gwneud penderfyniadau ac yn ehangach gymdeithas.

Os ydych yn credu y dylai pob person ifanc gael y cyfle i gyrraedd eu potensial llawn, mae amrywiaeth eang o ffyrdd y gallwch chi ein helpu.

  • mynychu digwyddiad codi arian
  • bod yn rhan o ddigwyddiad codi arian Youth Cymru
  • trefnu eich digwyddiad eich hun
  • gwneud rhodd.

afonwch e-bost at wenna@youthcymru.org.uk neu ffoniwch ni ar 01443 827840 am fwy o wybodaeth

MARATHON  LLUNDAIN

Dydd Sul 23 Ebrill 2017

EMMA CHIVERS, Cadeirydd YOUTH CYMRU yn rhedeg Marathon Llundain – click below london-marathon-2

GWYL KAYA 2017

AWST 4 / 5 / 6 2017

Coleg Bridgend, Pencoed Campus

Cysylltwch ni

  • AM FWY O WYBODAETH
  • TICEDI WEDI GOSTWCH TRWY YOUTH CYMRU
  • SIAWNS I WIRFODDOLI GYDA YOUTH CYMRU YN KAYA 2017
  • CODI ARIAN TUAG AT YOUTH CYMRU
http://youthcymru.org.uk/kayafestival/

HANNER MARATHON CAERDYDD-

Dydd Sul 1 Hydref

AM DDIM

Nawdd gofynnol: £150

Heriwch eich hun i redeg a chefnogi pobl ifanc ar yr un pryd?

http://youthcymru.org.uk/cardiff-half-marathon-2017/

SGLEFRIO NOS 2017 

Dydd Gwener 1 Rhagfyr

Ticedi £5

Discount ar gael

Mic Agored a stondinau

cysylltwch wenna@youthcymru.org.uk