Wythnos GalluAriannol  2017

Beth yw wythnos GalluAriannol?

Bob blwyddyn, mae Wythnos Gallu Ariannol yn dathlu, yn arddangos ac yn ehangu’r gwaith caled y mae sefydliadau wedi bod yn ei wneud i wella gallu ariannol a lles ariannol. Eleni mae’n digwydd ar 13 – 19 Tachwedd. Trefnir yr wythnos fel rhan o Strategaeth Gallu Ariannol y DU ac mae’n anelu at gael mwy o bobl yn sôn am arian!

Sut mae Youth Cymru yn cymryd rhan

Bydd Youth Cymru yn Stadiwm y Principality ddydd Mawrth, 14eg o Dachwedd gyda gweithdy Arian am Oes. Byddwn hefyd yn mynychu’r digwyddiad yn y Senedd ddydd Iau, 16eg o Dachwedd i siarad am Gallu Ariannol, darparu hyfforddiant ac addysg gymheiriaid i gyfoedion trwy ein prosiect Money Smart.

Falle bod ganddoch diddordeb mewn…